Startuje Międzyszkolny Przegląd Reportażu 2023!

Startuje Międzyszkolny Przegląd Reportażu 2023!

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Zamościu we współpracy z Książnicą Zamojską oraz Zamojskim Towarzystwem Fotograficznym zachęcają do udziału w Międzyszkolnym Przeglądzie Reportażu 2023. Patronami medialnymi wydarzenia są Portal Akademicki „Skafander” oraz Katolickie Radio Zamość.

Motto tegorocznej edycji Międzyszkolnego Przeglądu Reportażu 2023 skłania do refleksji na temat wielokulturowości. Słowa powieści Piotra Szewca dotyczą bowiem nie tylko Zamościa. Niemal każdy znajdzie w swojej małej ojczyźnie znaki współistnienia kultur – „ulicę Pereca” czy „ulicę Ormiańską”, zapomniany grób, ukrytą w zaroślach macewę, ruiny starego domostwa, kaplicy…  Może są to zapamiętane przez rodziców lub dziadków historie walki, przyjaźni, wspólnej pracy; zdarzenia radosne, tragiczne, wzruszające…

A jak wielokulturowość wygląda współcześnie? Sklepy, bazary, restauracje prowadzone lub odwiedzane przez przedstawicieli różnych narodowości, a także uchodźcy  stanowią  element naszej codziennej rzeczywistości. Czy naprawdę współistniejemy, czy tylko żyjemy obok siebie, nawet nie próbując poznać się wzajemnie? Co nas łączy, a co dzieli?  Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wskaże kierunki reporterskich dociekań uczestników Przeglądu. Zachęcamy więc do uważnego przyjrzenia się światu, autentycznych rozmów z uchodźcami, przejrzenia rodzinnego albumu lub odwiedzenia biblioteki i podjęcia próby zmierzenia się z tematem wielokulturowości.

Regionalny charakter konkursu zachęca do sięgania po tematy związane z historią i kulturą Zamojszczyzny. Pracownicy Czytelni Ogólnej i Zbiorów Regionalnych oraz Wypożyczalni w Dziale Udostępniania Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ulicy Kamiennej 20 w Zamościu chętnie udzielą pomocy w gromadzeniu materiałów źródłowych.

REGULAMIN

 MIĘDZYSZKOLNEGO  PRZEGLĄDU  REPORTAŻU  

 1. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych powiatu zamojskiego.
 2. Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: 
 3. FOTOREPORTAŻ
 4. REPORTAŻ LITERACKI
 • Warunkiem udziału jest nadesłanie jednego samodzielnie przygotowanego reportażu w wybranej kategorii.
 • Poszczególne kategorie Przeglądu:
 • FOTOREPORTAŻ
 • fotografie wykonane techniką czarno-białą lub barwną,
 • liczba zdjęć od 3 do 8 (zalecany układ poziomy),
 • format A4,
 • fotografie powinny mieć dwie formy: wydrukowaną i elektroniczną,
 • fotografie wydrukowane z naklejoną na odwrocie strony kartką zawierającą dane: kategoria, tytuł fotoreportażu, numer zdjęcia, imię i nazwisko autora oraz  adres szkoły należy przesłać na adres II Liceum Ogólnokształcącego ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • fotografie w wersji elektronicznej powinny być wstawione do edytora tekstu                      i zapisane w pliku PDF wraz z tytułem fotoreportażu, numerem zdjęcia, imieniem                    i nazwiskiem autora oraz adresem szkoły, a następnie przesłane na adres: zamosc2lo@gmail.com
 1. REPORTAŻ LITERACKI
 2. długość pracy do 4 stron A4,
 3. czcionka 14 Times New Roman,
 4. tytuł,
 5. praca opisana w lewym górnym rogu: kategoria, imię i nazwisko autora, adres szkoły powinna mieć dwie formy – wydrukowaną i elektroniczną,
 6. pracę wydrukowaną należy przesłać na adres II Liceum Ogólnokształcące                               ul. Partyzantów 68, 22-400 Zamość lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 7. pracę zapisaną w pliku PDF należy przesłać na adres szkoły: zamosc2lo@gmail.com
 • Obowiązki i prawa organizatorów:
 • organizatorzy zobowiązują się do traktowania prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcie  wynikające z winy poczty lub nadawcy,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji nadesłanych prac w celach promocyjnych konkursu,
 • organizator zastrzega, że nadesłane prace nie będą zwracane,
 • nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych prac wybierając najlepszą pracę w każdej kategorii. Przyznane zostaną także wyróżnienia.
 • Autorzy prac i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na finałowy przegląd. Podczas finału będą zaprezentowane wybrane reportaże uczestników Przeglądu, a jury wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.
 • Konkursowe fotoreportaże będą zaprezentowane w Szkolnej Galerii Artystycznej „Wieszak”.
 • TERMIN NADSYŁANIA PRAC WRAZ Z KARTĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

oraz oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych –

15 MAJA

 • FINAŁ PRZEGLĄDU jest zaplanowanyna początek czerwca 2023r.
 • Prace należy przesłać na adres szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej

22-400 Zamość, ul. Partyzantów 68

z dopiskiem „MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD REPORTAŻU –  2023”

 • Szczegółowych informacji udziela organizator – kontakt mailowy joankabe@wp.pl lub

abosad@poczta.onet.pl