Zawodowy strzał w „10” w Krasnymstawie

Zawodowy strzał w „10” w Krasnymstawie

15 marca br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie, odbyło się spotkanie w ramach kampanii informacyjno–promocyjnej „Zawodowy strzał w 10”, organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie.

Celem spotkania była przede wszystkich promocja szkolnictwa zawodowego, zachęcenie uczniów klas VIII do podjęcia nauki w szkołach branżowych i technikach, świadome planowanie przebiegu dalszej kariery edukacyjnej jak również zmiana panujących w społeczeństwie stereotypów o wyższości szkolnictwa ogólnego nad zawodowym.

Podczas spotkania starosta Andrzej Leńczuk wyraził zadowolenie ze znakomitej frekwencji uczniów oraz podkreślił, że wybór tego typu kształcenia w odróżnieniu do kształcenia ogólnego może być początkiem atrakcyjnej i pasjonującej kariery. Starosta zachęcił uczniów do wyboru szkół zawodowych prowadzonych przez powiat krasnostawski.

Arkadiusz Kwieciński dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie podkreślił jak ważne w dzisiejszej edukacji jest kształcenie zawodowe, poinformował że podobne spotkania miały już miejsce w powiecie chełmskim i włodawskim.

W spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Lik-Matuła starszy wizytator oraz Dariusz Kostecki, starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Koordynatorem wydarzenia edukacyjnego była Renata Burdan dyrektor ZS Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie.

Dzięki atrakcyjnym stoiskom, pokazom oraz prezentacjom uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele zawodów z bliska i porozmawiać z przyszłymi absolwentami szkół branżowych. Podczas spotkania zaprezentowały się szkoły z terenu powiatu krasnostawskiego oferujące kształcenie w technikach i szkołach branżowych. Uczniowie każdej z nich przygotowali niezwykle atrakcyjne stoiska zachęcając odwiedzających do wyboru jednego z zawodów, których szeroką ofertę zaprezentowano.

Podczas spotkania swoje prezentacje przedstawili: ZS Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie, ZS Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie, Zespół Szkół w Żółkiewce, ZSCKR w Siennicy Różanej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie.

Źródło i foto: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie