Studia na miarę XXI wieku. W Akademii Zamojskiej otwarto Centrum Symulacji Medycznych

Studia na miarę XXI wieku. W Akademii Zamojskiej otwarto Centrum Symulacji Medycznych

20 marca br. w budynku Instytutu Humanistyczno-Medycznego Akademii Zamojskiej przy ul. Hrubieszowskiej otwarto Centrum Symulacji Medycznych AZ, które jest wyposażone w nowoczesne trenażery i symulatory pacjentów. Podczas zajęć studenci kierunków medycznych mogą poczuć się niemal jak w szpitalu. W Centrum można przeprowadzić scenariusz zdarzeń, identycznych do jakich może dojść w prawdziwej placówce służby zdrowia.

Akademia Zamojska ma bardzo szeroką ofertę studiów, w tym cieszące się dużym zainteresowaniem kierunki medyczne: pielęgniarstwo, położnictwo, a wkrótce otworzymy  fizjoterapię i ratownictwo medyczne. Wszystkie te kierunki kształcą specjalistów, którzy będą dbali o bezpieczeństwo naszego zdrowia i życia. Świetna kadra wykładowców-praktyków oraz nowoczesny sprzęt na miarę XXI wieku, który wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne pozwolą naszym studentom jak najlepiej przygotować się do pracy zawodowej i pomocy innym ludziom – powiedział rektor Akademii Zamojskiej  dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ. 

Celem zajęć w Centrum Symulacji Medycznych jest przygotowanie przyszłych absolwentów na różne sytuacje, z jakimi w przyszłości spotkają się, czy to w sali szpitalnej, czy też w szpitalnym oddziale ratunkowym. Działania podjęte przez studentów są obserwowane zarówno przez monitoring na sali, jak też przez zachowanie symulatora, który reaguje  jak ludzki organizm:  poci się, gorączkuje, krwawi.

Zajęcia w Centrum odbywają się na wysokospecjalistycznych symulatorach odzwierciedlających wszystkie możliwe czynności, które występują u człowieka. Program kształcenia w Akademii Zamojskiej ma za zadanie rozwój symulacji o różnym stopniu realizmu z wykorzystaniem wirtualnych pacjentów  – wylicza dr n. med. Beata Bernacka, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Akademii Zamojskiej.

W uroczystym otwarciu Centrum udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych i środowisk medycznych.

Centrum Symulacji Medycznych AZ jest kompleksowo wyposażone w sale do nabywania umiejętności praktycznych wiernie odzwierciedlających pomieszczenia szpitalne tj.: salę intensywnej terapii, salę ALS (Advanced Life Support) i BLS (Basic Life Support), SOR, czy salę umiejętności technicznych oraz umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Budynek został dostosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe w różnych warunkach, przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych. Do dyspozycji studentów i wykładowców będzie również karetka

Koszt przedsięwzięcia to ok. 7,5 mln złotych. Na ten cel Akademia pozyskała prawie 2,5 mln złotych z projektu „Wdrożenie programu rozwojowego i uruchomienie działalności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Uczelni Państwowej w Zamościu”. Ponadto dotację w wysokości 2,5 mln złotych przekazało na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pozostałą część inwestycji Akademia Zamojska sfinansowała ze środków własnych.