II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

II sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

20 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Milena Lis i przedstawiła porządek obrad. W trakcie sesji przedstawiono propozycję działań dot. prowadzenia mediów społecznościowych. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu w Krasnymstawie na 2023 rok oraz uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Młodzieżowej Rady Powiatu. Ostatnim punktem obrad sesji była dyskusja dotycząca infrastruktury sportowej na terenie Krasnegostawu, kwestie dotyczące zanieczyszczenia środowiska oraz aktywności młodzieży mającej na celu działania prozdrowotne. Wskazano, że młodzież ma obecnie wiele możliwości do uprawiania różnych sportów. Rosnąca liczba klubów sportowych zachęca do aktywności fizycznej. Młodzi radni odnieśli się także do zawartego w planie pracy na rok bieżący działania mającego na celu zorganizowanie spotkania zdrowego stylu odżywiania i zdrowego stylu życia.

Warto pokreślić wysoki poziom świadomości radnych MRP dotyczący uwarunkowania zdrowia człowieka od prawidłowej diety, aktywności ruchowej, negatywnego wpływu na zdrowie człowieka substancji psychoaktywnych, narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i palenia papierosów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie