Goście z Niemiec w Szczebrzeszynie

Goście z Niemiec w Szczebrzeszynie

W dniach od 19 do 25 marca odbyło się spotkanie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego ze Szczebrzeszyna z ich niemieckimi rówieśnikami, uczęszczającymi do szkół partnerskich w powiecie Schwäbisch Hall i Crailsheim. Wymiana międzyszkolna realizowana jest przy wsparciu Powiatu Zamojskiego oraz dzięki dofinansowaniu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Wizycie uczniów i nauczycieli średnich szkół branżowych z Niemiec towarzyszy delegacja samorządowców i dyrektorów placówek oświatowych partnerskiego Powiatu Schwäbisch Hall. Głównym celem projektu wymiany uczniów jest wzbogacenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez pryzmat ich zainteresowań zawodowych. Uczniowie szkół partnerskich mają możliwość zapoznania się z systemem szkolnictwa zawodowego swoich rówieśników, biorą udział w zajęciach praktycznych i warsztatach. Zwiedzili szkoły średnie prowadzone przez Powiat Zamojski oraz poznali miejsca praktyk i warsztatów, w których odbywa się nauka zawodu. Młodzież poznała historię, tradycję i kulturę naszego kraju. Uczniowie biorący udział w projekcie, poprzez udział w różnych zajęciach integracyjnych i warsztatach,  poszerzają swoją wiedzę zawodową, doskonalą umiejętności językowe, a także wzbogacają wiedzę społeczną i kulturową.