„Nowoczesne narzędzia w procesach wytwarzania części maszyn i urządzeń”

„Nowoczesne narzędzia w procesach wytwarzania części maszyn i urządzeń”

Akademia Zamojska zaprasza na seminarium naukowe pn. „Nowoczesne narzędzia w procesach wytwarzania części maszyn i urządzeń”, które odbędzie się 30 marca br.

Zamierzeniem tego naukowego spotkania jest upowszechnienie wiedzy o narzędziach stosowanych obecnie w procesach wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz przyszłych sposobach ich doskonalenia. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, uczniów szkół technicznych, kandydatów na studia techniczne i osób zainteresowanych problematyką wykorzystania nowoczesnych narzędzi.

Seminarium rozpocznie się o godzinie 10.00 w Centrum Badań i Transferu Technologii przy ul. Szczebrzeskiej 31.

Podczas wydarzenia przeprowadzona zostanie część praktyczna składająca się z pokazów seminaryjnych:

Pokaz skanowania 3D – dr hab. inż. Piotr Wolszczak (AZ);

Pokaz działania robota Kawasaki z możliwością obsługi przez gościdr hab. inż. Piotr Wolszczak (AZ), Grzegorz Paczewski (student AZ);

Pokaz obsługi i działania mikroskopu skaningowego Vegadr Jakub Nowak (Firma Lab 196);

Pokaz kształtowania foli z tworzyw polimerowych metodą rozciągania próżniowego
dr Bronisław Samujło;

Wystąpienie mgr inż. Tomasza Szewczyka, właściciela firmy Sitaniec Technology
w Zamościu;

Pokaz frezowania narzędziami ceramicznymi i jego porównanie z frezowaniem narzędziami węglikowymi na frezarce sterowanej numeryczniemgr inż. Marcin Bednarz (AZ), Gabriel Olichwiruk (student AZ);

Pokaz tłoczenia narzędziami elastycznymimgr inż. Mariusz Krakowski (AZ), Kamil Haczykowski (student AZ);

Pokaz badań diagnostycznych samochodów na hamowni podwoziowejmgr inż. Tomasz Śliczniak (AZ);

Pokaz cięcia plazmą w odniesieniu do cięcia laseremJakub Bartnik (student AZ), Mikołaj Abramski (student AZ).

Podczas Seminarium promowany będzie również kierunek Logistyka.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Lublinie.