„Jest takie miejsce, jest taki kraj”

„Jest takie miejsce, jest taki kraj”

30 marca Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu oddała do rąk czytelników ósmą publikację. Książka pt. „Jest takie miejsce, jest taki kraj” to zwieńczenie Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego dla Burs i Internatów pod tym samym tytułem.

Konkurs ogłoszono w 2020 roku. Tematyka konkursu nawiązywała do miejsc regionu lub miejsc historycznie ważnych. Prace konkursowe nadesłano z całej Polski. Wśród nadesłanych prac znalazło się dziewięć opowiadań, dwanaście wierszy i komiks. Wszystkie nadesłane prace opublikowane zostały w książce. Wydanie książki „Jest takie miejsce, jest taki kraj” to także spis wspomnień naocznych świadków wydarzeń II wojny światowej na Zamojszczyźnie i Kresach Wschodnich. Wspomnienia przekazali: Petronela Władyga z domu Rusiecka, Stefania Krzaczek, Marian Sirko oraz Henryk Rusiecki. Wywiady zamieszczone
w książce przeprowadzono z Panem Marianem Królem-Przewodniczącym Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” oraz z Panem Markiem Walewander-Przewodniczącym Okręgu Zamość NSZZ „Solidarność”  Spisane wspomnienia to ważna lekcja historii dla potomnych. Relacja bezpośrednich świadków wydarzeń II wojny światowej to podróż w przeszłość. To historia o której nie dowiemy się na lekcji czy z podręcznika. Emocje, łzy, drżące ręce czy zaduma towarzyszyły każdemu z opowiadających swoją historię.

Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu od wielu lat zbiera i gromadzi wspomnienia związane z historią naszego regionu. Pan Dyrektor Waldemar Leszczyński wraz z nauczycielami  krzewi w młodych ludziach chęć i potrzebę propagowania wiedzy z czasów wojen w szeroko rozumianej edukacji historycznej, nie tylko poprzez wydawnictwa, ale realizację wielu projektów ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestnicy otrzymali książki oraz słodycze. W spotkaniu wzięła udział młodzież Akademii Zamoyskiej oraz  młodzież z Bursy.