Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W dniach 19-25 marca br.w ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi placówkami zawodowymi ze Schwäbisch Hall i Crailsheim, w Zespole Szkół nr 2  im. dr Zygmunta Klukowskiego realizowany był projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Jego cel to wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców. Projekt ten otrzymał dotację Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży PNWM – organizacji utworzonej przez rządy obu krajów.

19 marca do Schroniska Młodzieżowego działającego przy naszej szkole przyjechała grupa złożona z 16 uczniów oraz 4 nauczycieli ze szkół  ze Schwäbisch Hall i Crailsheim. Nasi goście po raz pierwszy gościli w Szczebrzeszynie. Wizyta ta miała na celu przybliżenie naszym zachodnim sąsiadom polskiej kultury i zwyczajów, pokazanie tradycyjnej kuchni polskiej, doskonalenie umiejętności językowych  oraz przełamywanie stereotypów odnośnie obu krajów.

W ciągu kolejnych pięciu dni goście z Niemiec uczestniczyli wraz z grupą 17 uczniów i opiekunów z naszej szkoły w wielu wydarzeniach. Wśród nich warto wymienić spotkanie ze  Starostą Zamojskim – Stanisławem Grześką; poznanie zabytków i kultury Szczebrzeszyna, Zamościa i Lublina; zwiedzanie obozu zagłady na Majdanku; poznanie przyrody RPN oraz prezentacje dotyczące szkół.

Aby lepiej poznać specyfikę naszej szkoły, goście z Niemiec obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie  i zapoznali się z systemem oraz kierunkami  kształcenia  w naszej szkole.

Wspólnie spędzony czas był okazją do pokonywania barier językowych, nauki języka obcego, przełamywania stereotypów. Duże zainteresowanie wzbudziły zabawy integracyjne oraz warsztaty edukacyjno-kulturowe. W czasie spotkania w auli szkolnej  młodzież odtańczyła popularną belgijkę i śpiewała znane piosenki w języku polskim oraz niemieckim. Wspólne zabawy przy ognisku wprawiły zaś wszystkich uczestników wymiany w dobry nastrój i humor.

Młodzież z obu krajów uczestniczyła również w warsztatach językowych oraz zajęciach praktycznych kulinarnych i mechanicznych. W wyniku wspólnych działań powstały potrawy kulinarne kuchni polskiej,  escape room w języku niemieckim i angielskim  oraz plakaty „Nigdy więcej wojny”, „Moja droga do poznania Polski”. Młodzież swoje działania uwieczniła na wielu zdjęciach, ukazując, jak owocnie i serdecznej atmosferze upłynął czas pobytu w naszym kraju.

Klimat wzajemnej życzliwości, dobra zabawa i humor nie opuszczały wszystkich uczestników wymiany przez pełne 6 dni. Bogaty w różnorodne atrakcje program spotkania dostarczył zaś wielu okazji do wymiany doświadczeń na różnych płaszczyznach, a także stanowił okres pogłębionych refleksji na ważne tematy. Dzięki realizacji wspólnych zadań młodzieży udało się nawiązać przyjaźnie, czemu sprzyjała szczera i bezpośrednia wymiana poglądów.

A oto wypowiedz  jednej  z uczestniczek wymiany  międzynarodowej: 

„Wymiana polsko – niemiecka, w której miałam przyjemność wziąć udział, dostarczyła mi wielu pozytywnych wrażeń. Była wartościowym doświadczeniem i bardzo pomogła w przełamaniu bariery językowej. Program zajęć był różnorodny i ciekawy, więc nie było czasu na nudę. Taka wymiana to duża szansa na otwarcie się, poznanie nowych ludzi, kultury oraz po prostu dobrą zabawę”.