AZ i LSCDN partnerami

AZ i LSCDN partnerami

Będą wspólnie organizować konferencje, seminaria oraz współdziałać na rzecz rozwoju studentów pedagogiki oraz nauczycieli różnych typów i rodzajów szkół. Akademia Zamojska zawiązała współpracę z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Porozumienie podpisali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Staruch. W wydarzeniu uczestniczyła również dr Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ i kierownik Zakładu Pedagogiki AZ.

Celem porozumienia jest realizacja zadań wspomagających studentów, nauczycieli akademickich, nauczycieli różnego rodzaju i typu szkół jak też organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne. Ponadto AZ i LSCDN planują organizować konferencje, seminaria i konkursy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów. Planują również współdziałać w zakresie konsultowania programów studiów z zakresu pedagogiki, a także przy realizacji projektów edukacyjnych, badawczych i promocyjnych.

Porozumienie podpisano 30 marca br. w rektoracie Akademii Zamojskiej.