Roztoczański rekonesans

Roztoczański rekonesans

31 marca br. studenci II roku turystyki i rekreacji Akademii Zamojskiej w ramach zajęć ,,Przygotowanie imprezy turystycznej i rekreacyjnej” uczestniczyli w technicznym rekonesansie po trasie planowanego na maj/czerwiec br. I Rajdu Akademickiego.

Taką trasę zaproponował Robert Kowalski z PTTK o/Zamość, któremu w trakcie wyprawy pomagał przewodnik Janusz Kapecki także z PTTK o/Zamość. Trasa długości prawie 12 km wiodła z Jacni (parking przy zalewie) do Rezerwatu św. Roch w Krasnobrodzie. Meta przewidziana jest na terenach rekreacyjnych Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

Trasa wiedzie Szlakiem partyzanckim (znakowany kolorem czerwonym) i ścieżką nordic walking także oznaczonej kolorem czerwonym. Na trasie można podziwiać charakterystyczny dla Roztocza drzewostan. Po drodze studenci mijali ,,babrzyska”, paśniki, rośliny którymi można delektować podniebienie takie jak podagrycznik, żywiec gruczołowaty czy ziarnopłon wiosenny. Jednocześnie poszukiwali pierwszych oznak wiosny. Cenne wskazówki przekazywali studentom wykwalifikowani przewodnicy i przodownicy turystyki m.in. dotyczące udzielania pierwszej pomocy w warunkach terenowych, czytania mapy, używania kompasu, zmiany piętrowości drzewostanu, oznakowania tras, zasad prowadzenia grupy, form ochrony przyrody i wielu innych.

Studenci odbyli zajęcia w terenie pod okiem opiekuna dr. Łukasza Kota.

Fot. Łukasz Kot