99 paneli zasila szpital

99 paneli zasila szpital

Umowa przewidywała, że termin zakończenia prac nastąpi 30 kwietnia, ale wykonawca wykonał prace przed terminem i już od przeszło tygodnia pierwsza instalacja fotowoltaiczna w zamojskim „starym” szpitalu produkuje prąd.

W dobie rosnących kosztów energii takie projekty są na wagę złota – mówi prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. Damian Miechowicz. – Według wstępnych szacunków, dzięki instalacji będziemy w stanie zaoszczędzić na rachunkach za prąd nawet 40 tys. zł rocznie.

Co ważne, panele o łącznej mocy prawie 50 kW udało się zainstalować przy wsparciu Unii Europejskiej. Projekt pod nazwą „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W trakcie realizacji nie obyło się bez problemów. Pierwszy przetarg trzeba było unieważnić, ponieważ firma, która go wygrała ostatecznie odmówiła podpisania umowy. W drugim postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ECO4PALNET Sp. z o.o. z Warszawy. Przy powtórnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego szpital uzyskał cenę o prawie 64 tys. zł niższą. Ostatecznie montaż i uruchomienie instalacji zamknęło się kwotą 169 912,20 zł, z czego 87 300 zł to dofinansowanie z UE.

Z racji warunków technicznych 99 paneli zamontowano na dachu przychodni przy ul. Kilińskiego. Produkowana przez nie energia nie jest odprowadzana do sieci, tylko przeznaczana na własne potrzeby szpitala.

Fot. ECO4PLANET