AZ i ŁNTU partnerami

AZ i ŁNTU partnerami

Akademia Zamojska ma kolejnego zagranicznego partnera. To Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny.

Porozumienie o współpracy podpisali rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ oraz rektor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego prof. Irina Vakhovych. Ze względu na sytuację na Ukrainie uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w formule on-line. Rektorowi AZ podczas uroczystości towarzyszyli dr Nazar Kudla – wykładowca Akademii Zamojskiej oraz Anna Majdan – pełnomocnik rektora ds. kontaktów ze środowiskiem naukowym i współpracy międzynarodowej.

Zarówno Akademia Zamojska, jak też Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny prowadzą studia na kierunkach takich jak: filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, prawo, turystyka i rekreacja. To właśnie na płaszczyznach tych kierunków współpracować będą wykładowcy i studenci AZ i ŁNTU.
W ramach zawartego porozumienia obie uczelnie planują wspólnie realizować projekty informacyjne i edukacyjne, konferencje, seminaria oraz prace badawcze. Podpisany dokument zakłada również wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach wzajemnej współpracy. AZ i ŁNTU planują również współdziałać w zakresie wymiany informacji oraz publikacji naukowych.