„Norwid” na Erasmusie

„Norwid” na Erasmusie

W dniach 27-31 marca 2023 r. uczniowie i nauczyciele z II LO, biorący udział w projekcie Erasmus+ „Sans eau dans l’eau”, mieli przyjemność uczestniczyć w ostatniej mobilności tego projektu odbywającej się w słonecznym Palermo na Sycylii.

Uczestnicy w czasie spotkań w międzynarodowych grupach tworzyli prezentacje na temat wody w Polsce, we Francji oraz we Włoszech, które przedstawiali w różnych językach. Brali udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Muzeum Geologicznego „G. G. Gemmellaro” w Palermo. Podczas zajęć musieli znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego w zimie plaża w Mondello (Palermo) robi się różowa, poznali także organizmy zamieszkujące niegdyś Sycylię. Zwiedzili najważniejsze miejsca Palermo, m. in. Kaplicę Palatyńską, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Uczestnicy wyjazdu poznawali kuchnię, zwyczaje i kulturę Włoch. Integrowali się z uczniami ze szkoły goszczącej z Palermo Liceo delle Scienze Umane e Linguistico „Danilo Dolci” oraz ze szkoły Lycée Polyvalent Alphonse Benoit zIsle sur la Sorgue we Francji, pokonywali bariery kulturowe oraz rozwijali swoje kompetencje językowe i komunikacyjne.