Świątecznie i charytatywnie

Świątecznie i charytatywnie

Około 3,5 tysiąca złotych zebrano podczas Studenckiego Kiermaszu Wielkanocnego zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Akademii Zamojskiej oraz Sekcję Wolontariatu Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów.

Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom wykluczonym społecznie, o niskich szansach edukacyjnych mieszkających w Kenii. Środki finansowe będą przekazane na program pn. „Adopcja na odległość” prowadzony przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, dzięki którym społeczność studencka Akademii Zamojskiej dokona „adopcji” konkretnego dziecka w celu zapewnienia mu edukacji. Kwota miesięcznego wsparcia w ramach „Adopcji na odległość” wynosi 120 zł, na którą składa się opłata za szkołę, wyżywienie, opieka medyczna, a także odzież.  

Studencki Kiermasz Wielkanocny odbył się w dniach 29-30 marca br. w budynkach AZ przy ul. Sienkiewicza 22B oraz Zamoyskiego 64.