O polityce zagranicznej ministra Becka wobec Niemiec

O polityce zagranicznej ministra Becka wobec Niemiec

13 kwietnia br. w Akademii Zamojskiej odbył się kolejny wykład z cyklu siedmiu spotkań naukowych w ramach projektu pn. Niemcy i ich ideowe oraz polityczne działania wobec Polski. Prelekcję pt. Czy można było uniknąć katastrofy? Polityka zagraniczna ministra J. Becka wobec Niemiec wygłosił prof. dr hab. Marek Kornat.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z wykładu. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Prezydent Miasta Zamość, Archiwum Państwowe w Zamościu oraz Instytut Andersa.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”. Projekt „Polityka niemiecka w XX i XXI wieku a tożsamość kulturowa i cywilizacyjna Polski”.