Przed nami konferencja „Medycyna i Prawo”

Przed nami konferencja „Medycyna i Prawo”

24 kwietnia br. w Akademii Zamojskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Medycyna i Prawo: pozasądowe metody rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych”.

Przedsięwzięcie organizowane jest przez Zakład Prawa Akademii Zamojskiej, który od roku akademickiego 2022-2023 prowadzi studia prawnicze. Niniejsze przedsięwzięcie oprócz charakteru naukowo-szkoleniowego wpisuje się w zasadniczy cel jakim jest rozwój studiów prawniczych w Akademii Zamojskiej obejmujący najwyższy poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych, integrację oraz wzmacnianie lokalnego środowiska prawników – praktyków.

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych uczestników, w zakresie styku pomiędzy medycyną i prawem z różnych perspektyw. Przewidziana jest perspektywa lekarska, psychologiczna, prawna oraz prezentacja pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów.

Wśród prelegentów wystąpią:

dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ, prof. UM w Łodzi: Rozwiązywanie sporów dotyczących zdarzeń medycznych drogami pozasądowymi w innych porządkach prawnych;

dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ: Likwidacja szkód medycznych przez zakłady ubezpieczeń;

dr hab. Yevheniia Duliba, prof. Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, Ukraina: Sposoby rozwiązywania konfliktów dotyczących błędów medycznych w prawie Ukrainy;

dr Bogna Kędzierska, Dyrektor Ds. Wsparcia Psychologicznego i Psychoterapii,

Fundacja Gajusz w Łodzi: Błędy lekarskie – psychologiczna perspektywa pacjenta;

adw. Piotr Sendecki, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie, dr n. med. Adam Chrościcki, Przedstawiciel Samorządu Zawodowego Lekarzy – Lubelska Izba Lekarska: Praktyka Wojewódzkich Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzenia Medycznych w Polsce;

mec. dr Ryszard Pankiewicz, Prorektor ds. Kształcenia AZ, Kierownik Zakładu Prawa:

Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych w świetle projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zainteresowanych uczestnictwem w sympozjum zapraszamy 24 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 12.00 do Auli AZ przy ul. Zamoyskiego 64.