XI edycja konkursu literackiego „Edgar 2023”

XI edycja konkursu literackiego „Edgar 2023”

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI edycji międzyszkolnego Konkursu Literackiego na opowiadanie w języku angielskim „Edgar 2023”.

Myślą przewodnią konkursu jest twórczość amerykańskiego pisarza E.A. Poe. Konkurs nawiązuje do tematyki tajemnicy i zagadki pojmowanej i przedstawionej w dowolny sposób, zarówno dosłownie i metaforycznie, poważnie i na wesoło.

Cele konkursu:

1. Podnoszenie poziomu znajomości języka angielskiego i promowanie jego nauki poprzez umiejętność twórczego pisania;

2. Rozwijanie u młodzieży talentów literackich, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości literackiej;

3. Propagowanie literatury anglojęzycznej.

Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową opatrzoną tytułem.

Długość pracy powinna mieścić się w limicie 200-250 słów.

Prace zapisane w formacie pdf (wraz z nazwą szkoły, nazwiskiem i telefonem kontaktowym nauczyciela języka angielskiego) należy przesłać w terminie do 28 maja 2023 do organizatorek konkursu na adres mailowy: Joanna Korona – jjkorona@interia.pl lub Katarzyna Romaszko – katarzyna.romaszko@o2.pl