O bezpieczeństwie w trakcie turystyki aktywnej

O bezpieczeństwie w trakcie turystyki aktywnej

Za nami cykl konferencji naukowo-szkoleniowych „Bezpieczeństwo uczestników turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej” zorganizowanych przez Akademię Zamojską we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Zamościu oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zamościu. Łącznie w konferencjach udział wzięło blisko dwa tysiące uczniów.

Konferencje odbyły się kolejno w: Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju, Hrubieszowie i Zwierzyńcu. Głównym celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie młodzieży do uprawiania różnych form sportowo-rekreacyjnych. Prelekcje wygłosili wykładowcy i studenci Akademii Zamojskiej, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, a także instruktorzy ratownictwa wodnego. Każdy z prelegentów mówił o korzyściach płynących z aktywności fizycznej. Głos zabierali: dr Krzysztof Okapa – kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji AZ, Monika Żur – dyrektor zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, dr hab. Andrzej Samborski – wykładowca Uczelni, Piotr Synowiec – prezes Rejonowego WOPR w Zamościu, Mateusz Ferens – dyrektor OSiR w Zamościu wraz z pracownikami Ośrodka: Agnieszką Turską i Pawłem Rewą oraz Wiktoria Puzio – przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego AZ. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się: specyfika pracy ratownika wodnego, współpraca WOPR z użytkownikami akwenów wodnych, zadania trenerów i instruktorów rekreacji ruchowej, warunki pogodowe w czasie uprawiania turystyki aktywnej, postępowania w sytuacji zagrożeń zdrowia i życia.

Ważną częścią przedsięwzięcia były warsztaty praktyczne, które przeprowadzili specjaliści ratownictwa medycznego z Zakładu Pielęgniarstwa AZ. Młodzież mogła nauczyć się podstaw pierwszej pomocy i zachowania w sytuacji wypadku podczas wypoczynku lub podróży.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z cyklu konferencji, jakie odbyły się w kwietniu.