W AZ dyskutowali jak rozwiązywać spory dotyczące zdarzeń medycznych

W AZ dyskutowali jak rozwiązywać spory dotyczące zdarzeń medycznych

Prawnicy, przedstawiciele ochrony zdrowia, studenci oraz uczniowie szkół średnich wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Medycyna i Prawo: pozasądowe metody rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych”, jaką zorganizował Zakład Prawa Akademii Zamojskiej.

Celem konferencji była prezentacja praktycznych i naukowych aspektów pozasądowych metod dochodzenia roszczeń z tytułu zdarzeń medycznych w Polsce i zagranicą oraz dyskusja na temat projektowanych zmian w tym obszarze w przepisach prawnych w naszym kraju. Ponadto przedstawione zostały osiągnięcia naukowe uczestników konferencji, w zakresie styku między medycyną i prawem z różnych perspektyw: prawnej, lekarskiej i psychologicznej.

– Podejmowana problematyka w naszej Uczelni jest niezwykle interesująca z perspektywy naukowej i społecznej. Polemika na temat jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta w naszym kraju jest stale aktualna i budzi wiele emocji. W tym procesie biorą udział organizatorzy ochrony zdrowia, podmioty świadczące usługi medyczne, przedstawiciele uczelni wyższych i przede wszystkim Pacjenci. Również z tego względu, że aktualnie trwają prace legislacyjne w tym obszarze naszego życia społecznego postanowiliśmy podjąć ten trudny ale bardzo ważny temat. Niemalże każdy z nas zna osoby z problemami zdrowotnymi lub chorował i ma ukształtowaną opinię na temat działania systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. Niestety efektem niezadowolenia Pacjenta z udzielonego świadczenia zdrowotnego może prowadzić do różnego rodzaju sporów. Akademia Zamojska postanowiła także dołączyć do tej polemiki zapraszając na konferencję wybitnych teoretyków i praktyków prawa oraz medyków. Kanwą naszej konferencji jest także fakt, że od kilkunastu lat podejmowane są próby uchwalenia kompleksowego aktu normatywnego w zakresie jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, ale jak dotąd zakończyły się niepowodzeniem. Ostatnia próba uchwalenia przez Sejm RP stosownych przepisów prawnych zakończyła odrzuceniem przedmiotowej ustawy. Dlatego jest to temat aktualny, który nasza Uczelnia podjęła i chce rozwijać.  – mówił mec. dr Ryszard Pankiewicz, prorektor ds. kształcenia Akademii Zamojskiej, kierownik Zakładu Prawa AZ. Jak dodał, po przebiegu konferencji i wnioskach jakie wypłynęły od uczestników tego wydarzenia, planuje  na stałe wpisać do kalendarza Uczelni konferencję poświęconą problematyce prawno-medycznej, tak aby stała się cyklicznym wydarzeniem ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, organizowanym co roku w murach Akademii.

Wydarzenie otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, który podkreślał, że medycyna i prawo stanowiły od zawsze fundament uczelni w Europie. Zwrócił też uwagę na wielką potrzebę społeczną poruszania kwestii związanych rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych. Warto zaznaczyć, ze Akademia Zamojska prowadzi zarówno studia na kierunku prawo, jak też studia na kierunkach medycznych jak pielęgniarstwo oraz położnictwo.

W trakcie wydarzenia prelekcje zaprezentowali: dr hab. Małgorzata Serwach, prof. UŁ, prof. UM w Łodzi: Rozwiązywanie sporów dotyczących zdarzeń medycznych drogami pozasądowymi w innych porządkach prawnych; dr hab. Szymon Byczko, prof. UŁ: Likwidacja szkód medycznych przez zakłady ubezpieczeń; dr hab. Yevheniia Duliba, prof. Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem, Ukraina: Sposoby rozwiązywania konfliktów dotyczących błędów medycznych w prawie Ukrainy; dr Bogna Kędzierska, dyrektor ds. wsparcia psychologicznego i psychoterapii, Fundacja Gajusz w Łodzi: Błędy lekarskie – psychologiczna perspektywa pacjenta; adw. Piotr Sendecki, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie, dr n. med. Adam Chrościcki, przedstawiciel Lubelskiej Izby Lekarskiej: Praktyka Wojewódzkich Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzenia Medycznych w Polsce; mec. dr Ryszard Pankiewicz, prorektor ds. kształcenia AZ, kierownik Zakładu Prawa:Kompensacja szkód wynikających ze zdarzeń medycznych w świetle projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Dyskusjom ekspertów przysłuchiwali się studenci Akademii Zamojskiej oraz uczniowie I LO w Zamościu, ZSP nr 1 w Zamościu („Ekonomika”) oraz ZSP nr 3 w Zamościu („Elektryka”).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Medycyna i Prawo: pozasądowe metody rozwiązywania sporów dotyczących zdarzeń medycznych” została zorganizowana przez Zakład Prawa Akademii Zamojskiej, który od roku akademickiego 2022-2023 prowadzi jednolite magisterskie studia na kierunku prawo. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie oraz Lubelska Izba Lekarska.

Wydarzenie odbyło się 24 kwietnia br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ, przy ul. Zamoyskiego 64.