W trosce o bezpieczeństwo na drodze

W trosce o bezpieczeństwo na drodze

Jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach? Jak wygląda i na czym praktycznie polega ratownictwo drogowe? Jak bezpiecznie podróżować motocyklem? O tym wszystkim rozmawiano podczas seminarium z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jakie zorganizowała Akademia Zamojska.

Uczestnikiem ruchu drogowego jest każdy z nas – czy to jako kierowca samochodu, motocykla, jako rowerzysta lub pieszy, czy nawet poruszając się po drodze bardzo popularnymi ostatnio hulajnogami elektrycznymi. W raporcie za 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że na polskich drogach ginie rocznie ponad 2 tysiące osób, a rannych zostaje około 30 tysięcy ludzi!

– Z analizy ogólnodostępnych danych wynika, iż Polska, obok kilku innych państw m.in. Bułgarii, Rumunii i Łotwy, jest jednym z członków Unii Europejskiej, w którym notuje się najwięcej tragicznych zdarzeń w ruchu drogowym – w których giną ludzie i które generują olbrzymie straty materialne. W dniu 6 maja przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowione przez Komisję Europejską w 2013 r. święto ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze. To część strategii zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej UE. Przedsięwzięcie naukowe ma także na celu większą integrację środowiska instytucji zamojskich związanych z przedmiotową działalnością, a także – co szczególnie istotne – aktywizację naukową studentów – mówił ppłk SG w stanie spoczynku dr Stanisław Dubaj z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej, który był moderatorem seminarium.

W przedsięwzięcie włączyły się m.in. Komenda Miejska Policji w Zamościu, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Roztoczańska Grupa Ratowników Drogowych. W wydarzeniu aktywnie udział wzięła młodzież z LO Centrum Szkół Mundurowych Zamość. W trakcie seminarium zaprezentowano szereg referatów poświęconych kwestiom bezpieczeństwa na drodze. Prelegenci podjęli następujące tematy: mł. insp. Tomasz Halinowski – I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Zamościu i regionie”, Andrzej Kostrubała – Kierownik Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Zamościu „Rola i zadania Inspekcji Transportu Drogowego w obszarze bezpieczeństwa użytkowników dróg publicznych oraz przeciwdziałania degradacji dróg w regionie”, Paweł Gerej – prezes Roztoczańskiej Grupy Ratowników Drogowych „Organizacje pozarządowe w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Roztoczańskiej Grupy Ratowników Drogowych”, mgr inż. Ryszard Klimaszewski – wykładowca AZ „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w turystyce motocyklowej”, mgr Dariusz Malak – ANS we Wrocławiu „Wpływ zmian w przepisach ruchu drogowego na poziom bezpieczeństwa”, Roman Derhachov – student AZ „Ukraińscy kierowcy a bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce”, Konrad Lis – student AZ „Ratownictwo drogowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, Kacper Magielnicki – student AZ „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2023 – kontekst lubelski”.

Wystarczy przestrzegać trzech zasad. Po pierwsze zasady bezpiecznej prędkości. Po drugie zasady ostrożności, a nawet szczególnej ostrożności, a po trzecie zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego – apelował na koniec wydarzenia dr Stanisław Dubaj. Zapowiedział także rozwinięcie praktyczne nauki pierwszej pomocy ofiarom wypadków oraz popularyzowania przepisów ruchu drogowego podczas Dnia Bezpieczeństwa Narodowego, jaki pod koniec maja Akademia Zamojska planuje zorganizować na Rynku Wielkim w Zamościu.

Seminarium odbyło się 26 kwietnia br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.