Piknik Służb Mundurowych w Lubyczy Królewskiej

Piknik Służb Mundurowych w Lubyczy Królewskiej

W ramach zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Gminie Lubycza Królewska, 3 maja br. odbył się „Piknik Służb Mundurowych” – wydarzenie promujące działania, które pozwolą zwalczyć cyberprzestępczość, przemoc w rodzinie, przestępstwa na szkodę małoletnich, oszustw i lichwy oraz zapewnią bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Głównym celem Pikniku było zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, wsparcie różnych osób w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także wsparcie osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw oraz ich świadków.

Warto podkreślić, iż miejscem realizacji projektu jest Gmina Lubycza Królewska, która jako jedna z przygranicznych gmin pierwsza zorganizowała pomoc osobom uciekającym z ogarniętej wojną Ukrainy. Poprzez realizację projektu dotarto do nich bezpośrednio, oferując pomoc w punkcie utworzonym podczas Pikniku w porozumieniu z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. Potrzeba organizacji działań informacyjnych, była przemyślanym i niezbędnym do zapewnienia osobom pochodzącym z Ukrainy bezpieczeństwa i zdrowia po polskiej stronie granicy.

Do przeprowadzenia zajęć zostali zaangażowani przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele samorządów, prawnicy, psychologowie, dyrektorzy szkół i przedszkola, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, duchowni, przedstawicielki KGW, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie, przedstawiciele świata nauki i inni ).

Zadanie „Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

Źródło i fot. Facebook/Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Lubyczy Królewskiej