II LO w Zamościu najlepszą szkołą średnią w Polsce przyczyniającą się do ochrony naszej planety!

II LO w Zamościu najlepszą szkołą średnią w Polsce przyczyniającą się do ochrony naszej planety!

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu zwyciężyło w kategorii szkół średnich w ogólnopolskiej akcji „Planeta Ma Znaczenie”.

W ramach tegorocznej akcji „Planeta Ma Znaczenie” T-Mobile zorganizował ogólnopolski konkurs dla szkół i przedszkoli, w którym wzięło udział 91 placówek. W jego ramach uczniowie zebrali łącznie 905 kg nieużywanych już telefonów. Spośród zgłoszeń wyłoniono 15 placówek, które osiągnęły najlepsze wyniki i zebrały najwięcej kilogramów starych telefonów. W kategorii „szkoły” najwyższe noty uzyskały trzy szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Za ogromne zaangażowanie zarówno uczniów, opiekunów, jak i nauczycieli otrzymały one wyposażenie multimedialnych klas językowych z 22 stanowiskami pracy z profesjonalnym oprogramowaniem, nagłośnieniem, systemem dźwiękowym oraz panelem sterowania.

Montaż sali językowej w zamojskim liceum miał miejsce 26 kwietnia 2023 r. Sala ta zawiera wszystko to, co jest potrzebne do stworzenia warunków odpowiednich do przyswajania nowej wiedzy oraz ćwiczeń – w grupach, w parach i w pracy indywidualnej. Cyfrowa pracownia językowa spełnia wszystkie wymagania nowoczesnych metod nauczania języków, gromadzi narzędzia, które zestawione razem tworzą łatwe w obsłudze laboratorium cenione za jakość i funkcjonalność. Wprowadzenie młodzieży w taką formę edukacji poskutkuje samymi pozytywnymi efektami i znacznie lepszymi rezultatami nauki.

Jesteśmy dumni z tego, iż nasze wieloletnie proekologiczne zachowanie zostało docenione w tym roku przez firmę T-Mobile. Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywnego i racjonalnego działania na rzecz ochrony środowiska właśnie poprzez wprowadzanie odpowiednich nawyków, takich jak świadomy recykling używanych telefonów czy baterii – powiedziała Anna Nowosad, szkolny koordynator akcji.