„Kolorem w szarość”

„Kolorem w szarość”

9 maja br. z okazji Europejskiego Dnia Protestu Przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, na terenie kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w Zamościu przy ulicy Kresowej 24 odbył się happening pn. „Kolorem w szarość”.

Oprócz ponad 100 osób z niepełnosprawnościami: uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, mieszkańców Rodzinnego Domu, pracowników placówek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu przybyli goście min. Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamościa, Stanisław Grześko Starosta Zamojski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urzędu Wojewódzkiego, organizacji pozarządowych, mediów.

Przedstawiciel osób z niepełnosprawnościami Mateusz Pawelec -uczestnik WTZ przedstawił powody pokojowego protestu oraz genezę powstaniu „szarego” muralu z symbolami dyskryminacji.

Wszyscy razem uczestniczyli w tworzeniu „kolorowego”  muralu poprzez zamalowywanie farbami symboli dyskryminacji, które wcześniej zostały wyeksponowane na murze. O postępie w realizacji dostępności życia publicznego przez ostatnie lata opowiedziała Przewodnicząca Maria Król, sygnalizując jednocześnie nadal wymagające wsparcia obszary polityki społecznej w Zamościu -dzienne wsparcie dla dorosłych z niepełnosprawnościami i wspomagane mieszkalnictwo.

Gościom zostały zaprezentowane pomieszczenia Rodzinnego Domu i plany zagospodarowania nieruchomości na ulicy Kresowej 24, którą Stowarzyszenie uzyskało w dzierżawę od Prezydenta Miasta Zamościa.