O działaniach hybrydowych w trakcie wojny

O działaniach hybrydowych w trakcie wojny

10 maja br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia dla bezpieczeństwa”. Gościem wydarzenia był prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek z Akademii Sztuki Wojennej, który wygłosił wykład „Militarny wymiar działań hybrydowych na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej (2022-2023)”.

 – Działania hybrydowe w sztuce wojennej są pojęciem bardzo złożonym. Pojawiły się na początku XXI wieku. Swoją techniczną stronę objawiły podczas konfliktu zbrojnego w Syrii oraz obecnie na terenie Ukrainy. Złożoność tych działań wynika z dwóch aspektów. Pierwszy z nich to działania militarne, a drugi działania cywilne. Połączenie tych dwóch form zarówno w wymiarze płaszczyzny polityczno-wojskowej jak też społeczno-informacyjnej sprawia, że bardzo trudno jest zidentyfikować wszystkie cechy działań hybrydowych – mówił prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek i wyliczał przykłady takich działań.

 – Sztandarowych przykładem takiego wymiaru konfliktu hybrydowego jest fakt użycia broni, która była przewidziana do zwalczania środków napadu powietrznego, jak rakiety typu S-300, a obecnie Rosjanie wykorzystują ją do burzenia osiedli ukraińskich i ostrzeliwania miast oraz infrastruktury energetycznej. Innym przykładem jest zatrudnianie i mobilizowanie grup militarnych oraz tzw. Prywatyzacja wojny, czego wyrazem jest grupa Wagnera. To nie jedyna taka grupa działająca w tej wojnie. Na Krymie powstaje grupa „Konwój”, powstaje też pułk „Azow”, który jest dodatkowym elementem w wyposażeniu i uzbrojeniu armii ukraińskiej – tłumaczył wykładowca.

Jak dodał prof. Wrzosek, złożoność działań hybrydowych sprawia, że prowadzenie kontrdziałań jest niezwykle trudne. Dotyka bowiem zarówno płaszczyzny militarnej, jak też politycznej. Wymaga to skoordynowania przeciwdziałań, aby na poszczególnych poziomach tego konfliktu postawić barierę informacyjną i mentalną, w której należy przekonać społeczeństwo, że mamy do czynienia z konfliktem hybrydowym, a także barierę fizyczną, w postaci eliminacji różnego rodzaju zagrożeń.

Takim przykładem jest chociażby rozbicie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego grupy rosyjskich szpiegów, którzy prowadzili działania rozpoznawcze na terenie Polski, m.in. ustalając trasy transportu sprzętu na obszar Ukrainy – zaznaczył prof. Wrzosek.

Wykład z cyklu „Akademia dla bezpieczeństwa” odbył się w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.