Uczenie poprzez działanie

Uczenie poprzez działanie

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju organizowane są zajęcia z wykorzystaniem jednej z metod aktywizujących zwaną tutoringiem rówieśniczym. Polega ona na współpracy pomiędzy uczniami, gdzie jeden z uczniów tzw. tutor jest bardziej uposażony w wiedzę i doświadczenie edukacyjne, co pozwala mu na nauczanie drugiego ucznia.

Podczas jednych z takich zajęć uczniowie klasy czwartej Technikum usług kelnerskich pod okiem nauczyciela przekazywali nabyte do tej pory umiejętności oraz wiedzę uczniom klasy drugiej kształcących się w tym samym zawodzie. Zajęcie prowadzone były w formie warsztatów, które polegały na współpracy pomiędzy uczniami. Relacja rówieśnicza pomiędzy uczniami jest zdecydowanie bliższa niż nauczyciel – uczeń, gdyż uczniowie są w przybliżonym wieku, często mają podobne zainteresowania, tok rozumowania i postrzegania otaczającego ich świata. Dzięki temu łatwiej docierają do siebie nawzajem jednocześnie ucząc się od siebie. Przeprowadzone zajęcia były bardzo ciekawe, współpraca przebiegała w ciepłej i szczerej atmosferze. Dzięki niewielkiej różnicy wieku uczniowie byli względem siebie autentyczni i  szczerzy w wyrażaniu swoich uczuć i myśli. Wszyscy byli wobec siebie otwarci, empatyczni, entuzjastycznie podchodzili do osiąganych efektów, zadania wykonywali z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Nabyta wiedza i umiejętności wykorzystywane są przez uczniów w różnych przedsięwzięciach podejmowanych przez szkołę. Opiekunem grupy była Anna Jagodzińska.