„Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”

„Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”

Konferencję nt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” organizuje Akademia Zamojska na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się 23 maja br.  

Konferencja naukowa  ukierunkowana jest na zaprezentowanie znaczącego wkładu osoby Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej, jak również w kreowanie pożądanych i zgodnych z naturą ludzką wzorców społecznych. W roku 2023 upływają rocznice powstania: encyklik Jana Pawła II tj. Fides et ratio (25 lat) oraz Veritatis splendor (30 lat), a także niezwykle ważnej pielgrzymki Ojca Świętego z 1983 r. do Polski (40-ta rocznica).

Prelegentami na konferencji będą znawcy problematyki związanej z zakresem tematycznym konferencji, w tym w szczególności osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno – pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II, jak również reprezentanci Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele Akademii Zamojskiej i reprezentanci innych uczelni a także osoby zainteresowane działalnością pedagogiczno-naukową Jana Pawła II.