Powstaną nowoczesne ekopracownie

Powstaną nowoczesne ekopracownie

W czterech szkołach powiatu zamojskiego powstaną nowoczesne ekopracownie,  w których uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania  z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyznał środki potrzebne do ich utworzenia laureatom konkursu „Ekopracownia- zielone serce szkoły”. Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie m.in. czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii czy niskoemisyjnego transportu.

Ekopracownie OZE powstaną w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu oraz w Szkole Podstawowej w Zwierzyńcu. Natomiast ekopracownie przyrodnicze w Liceum w Grabowcu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr5 w Zamościu.