S17 w przetargu i realizacji

S17 w przetargu i realizacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje przygotowania do budowy drogi ekspresowej S17 z Piask w kierunku Zamościa oraz przejścia granicznego w Hrebennem.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne to ważny fragment ciągu S17 Warszawa – Lublin – Zamość – Tomaszów Lubelski – Hrebenne (granica z Ukrainą). W 2020 roku połączyliśmy drogą ekspresową Lublin z Warszawą, rok później udostępniliśmy kierowcom pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Natomiast dla pozostałych odcinków S17 między Piaskami a Hrebennem, trwają prace nad dokumentacją oraz toczą się postępowania przetargowe – informuje GDDKiA oddział w Lublinie.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km i realizowana będzie w formule Projektuj i buduj. Obecnie trwają przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków trasy, o łącznej długości 45 km: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec.   

W związku dużą liczbą pytań ze strony wykonawców, które wpłynęły do GDDKiA w trakcie postępowania przetargowego i koniecznością udzielenia na nie odpowiedzi, do 2 czerwca 2023 r. wydłużono termin składania ofert. Z kolei dla dwóch odcinków: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, w styczniu ubiegłego roku złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku. 

Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. W 2021 r. oddaliśmy do użytku pierwszą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie trwa dobudowa drugiej jezdni. Planujemy, że wykonawca firma Mota Engil Central Europe zakończy prace w III kwartale tego roku. – tłumaczą władze GDDKiA w Lublinie

Natomiast dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia wniosków do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Złożenie wniosków planowane jest w tym roku.  

Źródło i fot. GDDKiA o/Lublin