Dzień Kadeta w ZSP nr 5

Dzień Kadeta w ZSP nr 5

18 maja w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu obchodzono Dzień Kadeta. Z tej okazji w świetlicy szkolnej przygotowano symboliczną uroczystość poprzedzającą święto 21.05.2023 r. W Dniu Kadeta uczestniczyli kadeci klas mundurowych, poczet sztandarowy, dyrekcja oraz nauczyciele.

Kadetki klasy 2 LW (Odział Przygotowania Wojskowego) odczytały rys historyczny na temat Szkoły Rycerskiej i Dnia Kadeta. Z kolei uczeń klasy 3 TM – zagrał na trąbce trzy utwory muzyczne o charakterze patriotycznym (sygnał Wojska Polskiego, „Piechota”, „Deszcz jesienny”). Dyrektor szkoły – Antoni Turzyniecki wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane do kadetów i kadetek klas mundurowych.

„Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem” – słowa te wypowiedział książę Adam Kazimierz Czartoryski – pierwszy komendant Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów. Szkoła potocznie zwana Szkołą Rycerską została założona przez ostatniego króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Stanisława Augusta Poniatowskiego 15 marca 1765 r. w Warszawie. Nadano jej oficjalną nazwę: Akademii Szlacheckiego Korpusu Kadetów Jego Królewskiej Mości I Rzeczpospolitej Polskiej, czyli Szkoły Rycerskiej. BYĆ KADETEM, WEDŁUG ZAŁOŻEŃ SZKOŁY RYCERSKIEJ, TO PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ I CYWILNYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH. Szkoła Rycerska została zamknięta po upadku insurekcji kościuszkowskiej.

Po odzyskaniu niepodległości odtworzono szkoły kadetów: Korpus Kadetów nr 1 w Łobzach koło Krakowa, który został przeniesiony do Lwowa; Drugi Korpus Kadetów Nr 2 utworzony 28 września 1919 r. w Modlinie – wzięły udział w III powstaniu śląskim w 1921 r.

Święto obchodzone 21 maja, zostało ustanowione w 1930 r. decyzją marszałka J. Piłsudskiego by uhonorować najmłodszych żołnierzy RP i uczcić tych, którzy polegli bohaterską śmiercią w walkach pod Górą Św. Anny, Lechynią, Zębowicami i Gogolinem.

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania m. in. żołnierze kształceni na podoficera. Jednak to na podstawie decyzji nr 432 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 21 maja ustanowiony został Dniem Kadeta, czyli szczególnym świętem środowisk skupiających studentów oraz słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.