DK74 będzie rozbudowana

DK74 będzie rozbudowana

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na rozbudowę ponad 10-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74 między Gorajcem a Szczebrzeszynem.

Droga będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna (obwodnice te będą realizowane w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic). Wymieniona będzie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowane zostaną chodniki i wybudowane nowe.

Planowana jest także przebudowa i budowa nowych zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego oraz przejść ekologicznych dla zwierząt. Przebudowany zostanie również system odwodnienia drogi.

Z kolei na dalszym odcinku w Szczebrzeszynie (o długości ok. 1,6 km), planowany jest remont nawierzchni DK74, który zacznie się przed wjazdem do miasta a zakończy w rejonie skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego.

Rozbudowa odcinka Gorajec – Szczebrzeszyn to kolejna inwestycja jaka będzie realizowana na szlaku pomiędzy drogą ekspresową S19 w okolicy Janowa Lubelskiego, planowaną S17 w okolicy Zamościa i przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.

Zbudowaliśmy już obwodnicę Frampola i Hrubieszowa, a także przebudowaliśmy trasę między Frampolem a Gorajcem oraz kilka odcinków na wschód od Zamościa. Niedawno podpisaliśmy też umowy na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową obecnej DK74 od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola (w sumie 12 km), a także na budowę obwodnicy Gorajca (6,7 km). Planujemy także realizację obwodnic: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa (łącznie ok. 33 km). W sumie między Janowem Lubelskim a Zamościem powstanie ponad 60 km nowych lub zmodernizowanych odcinków drogi krajowej nr 74. W planach mamy także dalszą rozbudowę DK74 od Zamościa do Zosina o łącznej długości ok. 37 km – wyliczają władze lubelskiego oddziału GDDKiA.

Źródło i fot. GDDKiA o/Lublin