Przed nami konferencja „Zamość – lider współczesnej logistyki”

Przed nami konferencja „Zamość – lider współczesnej logistyki”

Zakład Logistyki Akademii Zamojskiej serdecznie zaprasza na cykliczną konferencję uczelnianą pt. „Zamość – lider współczesnej logistyki”, która odbędzie się 5 czerwca 2023 r. o godz. 10:00w auli Akademii Zamojskiej, ul. Zamoyskiego 64.

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy wśród młodzieży szkół średnich i studentów z zakresu logistyki, w tym poznanie podstawowych zasad i mechanizmów funkcjonujących na rynku logistycznym. Zagadnienie to ma duże znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do obecnej sytuacji panującej na świecie. Jego zrozumienie umożliwi studentom już w trakcie studiów nabywanie pożądanych cech i umiejętności, które w przyszłości mogą w dużym stopniu wpłynąć na sprawniejsze poszukiwanie pracy, a pracodawcom może dostarczyć wykwalifikowanej kadry.

Szczególnego efektu organizatorzy upatrują w postaci zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelnią, studentami i przedstawicielami z zakładów przemysłowych z rynku regionalnego. Konferencja będzie spotkaniem teoretyków i praktyków od lat działających i zajmujących się zagadnieniami logistycznymi, transportowymi oraz produkcyjnymi. Ponadto organizatorzy kładą duży nacisk na aspekt praktyczny, a słuchacze poza wysłuchaniem prelekcji będą mieli możliwość zadawania pytań, wymiany poglądów, myśli w wyżej wymienionych zakresach.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość.