„Viaje por España” czyli podróż po Hiszpanii

„Viaje por España” czyli podróż po Hiszpanii

31 maja br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju oraz zaproszeni goście z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie udali się w podróż po Hiszpanii.

Przygotowania do „wyjazdu” polegały na zgłębianiu wiedzy z zakresu kultury, sztuki, geografii, literatury, sportu oraz historii i polityki Królestwa Hiszpanii. Do IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii „Viaje por España” zorganizowanego przez nauczycieli języka hiszpańskiego I LO im. ONZ w Biłgoraju przystąpiło 27 uczniów z 5 liceów. Konkurs został objęty patronatem honorowym Radcy
ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii w Polsce.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat Hiszpanii, jej historii, kultury i tradycji oraz życia
codziennego mieszkańców, zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka hiszpańskiego poprzez samodzielne zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie szacunku i tolerancji dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.

Uczniowie mieli do rozwiązania test o charakterze interdyscyplinarnym. Wyłonienie zwycięzców nie było zadaniem łatwym, gdyż wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wiedzy. Komisja przyznała:

I miejsce- Karolina Miarowska z ZSBiO w Biłgoraju (opiekun p. Jolanta Bury)

II miejsce- ex aequo Bogusława Buczek i Jakub Marczak z I LO im. ONZ w Biłgoraju (opiekun p. Izabela Żukowska)

III miejsce- ex aequo Natalia Sokołowska z I LO im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie (opiekun p. Magdalena Szymańska) oraz Katarzyna Piłat z II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu (opiekun p. Katarzyna Chmura)

Wyróżnienie- Julia Ragan z II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie (opiekun p. Magdalena Szymańska).

Finaliści otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy I LO im. ONZ w Biłgoraju.

Zwycięzcom gratulujemy osiągniętych wyników, a wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu. Podróż po Hiszpanii zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami.

¡Hasta la próxima!

Organizatorkami konkursu „Viaje por España” były nauczycielki języka hiszpańskiego pani Anna Sakowska i pani Izabela Żukowska