Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów

Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów

W ramach współpracy  Akademii Zamojskiej z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 29 maja 2023 r. odbyła się konferencja metodyczna pt. „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów”. W konferencji wzięli udział nauczyciele informatyki uczący w szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych z   Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego. 

W pierwszej części konferencji Grażyna Koba – autorka podręczników do informatyki wygłosiła wykład pt. „ Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki”. Następnie w pracowniach komputerowych odbyły się warsztaty: „Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku” – poprowadził Krzysztof Fortuna, nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D;  „Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D  – (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python)” – poprowadziła Grażyna Koba. 

Spotkanie zorganizowała dr inż. Agata Waszek, dyrektor Instytutu Humanistyczno-Medycznego AZ, kierownik Zakładu Pedagogiki AZ. W spotkaniu uczestniczył również dr inż. Andrzej Burda – wykładowca AZ,  który przedstawił ofertę studiów na kierunku informatyka w Akademii Zamojskiej.  

Spotkanie odbyło się w budynku AZ przy  ul. Sienkiewicza 22A.  Organizatorami wydarzenia były:  Akademia Zamojska, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, Wydawnictwo MiGRA.