Zamość – miasto perspektyw dla branży logistycznej

Zamość – miasto perspektyw dla branży logistycznej

O tym, co oferuje Zamość przedsiębiorcom, jak ważne jest położenie miasta dla branży logistycznej oraz perspektywach rozwoju tej dziedziny gospodarki rozmawiano podczas konferencji „Zamość – lider współczesnej logistyki”, jaka odbyła się w Akademii Zamojskiej.

We współczesnej gospodarce budujemy łańcuchy logistyczne. Są to powiązane ze sobą przedsiębiorstwa działające w otoczeniu gospodarki, które budując te łańcuchy logistyczne pomnażają zysk. Dzięki temu produkt jest lepszej jakości, i jest on sprzedawany w większej ilości. Zamość jest miastem, które może tworzyć świetne warunki dla budowy tego typu łańcuchów, tak by czuły się tu dobrze i miały odpowiednie narzędzia do działalności i rozwoju. Dodatkowo Zamość jest fajnym miejscem do życia, co jest ważne dla ludzi, przyszłych kadr dla przedsiębiorstw. Działająca w mieście Akademia Zamojska kształci kadry dla firm tworzących łańcuchy logistyczne. To miasto przyjazne dla firm i ludzi – mówił dr hab. inż. Rafał Longwic, dyrektor Instytutu Techniczno – Informatycznego AZ i kierownik Zakładu Logistyki AZ.

Geopolityczna lokalizacja Zamościa jest optymalną do rozwijania przedsięwzięć z branży logistycznej. Przede wszystkim znajdujemy się blisko granicy z Ukrainą. Wiemy, jaka jest sytuacja obecnie, ale liczymy, że ten konflikt się zakończy. Wówczas logistyka i wszystkie szeroko pojęte związane z nią usługi będą mogły rozwijać się na bazie bliskiej lokalizacji oraz możliwości uczestniczenia w całym tzw. Hubie przeładunkowym, który pozwalałby odbudowywać zniszczony kraj – wyliczał Tomasz Kossowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM w Zamościu.  Wyliczył przy tym profity, jakie miasto oferuje przedsiębiorcom chcącym zainwestować w Hetmańskim Grodzie. – W tej chwili dla inwestorów mamy 10,5 ha terenu w naszej podstrefie ekonomicznej i tych działek nie chcemy zmniejszać, ze względu na to, by tzw. Hub logistyczny można było tam zlokalizować. Mamy też świetną współpracę z Akademią Zamojską, która kształci fachowców w dziedzinie logistyki, jak też współpracę z Urzędem Pracy, który może realizować szkolenia dla przyszłych pracowników inwestujących tutaj przedsiębiorstw – dodawał dyrektor Kossowski.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy wśród studentów z zakresu logistyki, w tym poznanie podstawowych zasad i mechanizmów funkcjonujących na rynku logistycznym. Wydarzenie było okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelnią, studentami i przedstawicielami z zakładów przemysłowych z rynku regionalnego.

Wydarzenie otworzył rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ, który gratulował organizatorom i uczestnikom podjęcia ważnego tematu, łączącego zarówno kwestie gospodarcze, jak też akademickie. Podczas konferencji wystąpili wykładowcy Akademii Zamojskiej: dr hab. inż. Rafał Longwic oraz dr Mirosław Szpakowski, który przedstawił wystąpienie: „Przywództwo w zarządzaniu logistycznym”. Ponadto wystąpiła również prof. Oksana Svatiuk, która przedstawiła wystąpienie „Kwalifikacja specjalisty logistyki” oraz Karol Kondrat. W trakcie konferencji studenci Akademii Zamojskiej mogli zapoznać się z ofertą zatrudnienia Grupy „Oscar”, którą przedstawili reprezentanci firmy z prezesem Lesławem Kapką na czele. Z kolei absolwent logistyki AZ, Michał Wojewódzki, wraz z Wojciechem Pelcem i Michałem Smajkiem opowiedzieli o działalności firmy PromoTraffic.

W trakcie konferencji odbył się również panel studencki, podczas którego wystąpienia zaprezentowali członkowie Koła Naukowego Studentów Logistyki AZ: Weronika Dziaman „Magazynowanie i infrastruktura magazynowa”, Wiktoria Jaszek „Logistyka transportu”, Wojciech Adamowicz „Konwencje i przepisy infrastruktury logistycznej”. Wydarzenie poprowadzili Wiktoria Puzio oraz Wojciech Adamowicz z Rady Samorządu Studenckiego AZ.

Konferencja pt. „Zamość – lider współczesnej logistyki” odbyła się 5 czerwca br. w auli Akademii Zamojskiej, przy ul. Zamoyskiego 64.