Zarządzanie kryzysowe – nowe wyzwania dla samorządów

Zarządzanie kryzysowe – nowe wyzwania dla samorządów

Cyberterroryzm, konflikt hybrydowy, klęski żywiołowe, kryzys migracyjny, ochrona ludności cywilnej w przypadku konfliktu zbrojnego – to tylko niektóre z zagrożeń, przed którymi stoją nie tylko centralne władze państwowe, ale również samorządy lokalne. Dyskutowano o nich podczas seminarium „Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnego środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do bieżących zagrożeń”, jakie zorganizowała Akademia Zamojska.

Celem seminarium jest zapoznanie przedstawicieli administracji samorządowej z zagrożeniami jakie występują lub mogą wystąpić w naszym regionie. Mamy dość skomplikowaną sytuację geopolityczną. W związku z tym musimy podjąć działania, żeby w sposób trafny zdefiniować zagrożenia i nie dopuścić do powstania tego zagrożenia, lub gdyby już do niego doszło, abyśmy potrafili skutecznie zareagować. To również okazja, by samorządowcy podzielili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w tym zakresie – mówił ppłk rez. mgr inż. Andrzej Podhorodecki. Jak dodał, dzięki takiej dyskusji sporo zyskują również studenci bezpieczeństwa narodowego Akademii Zamojskiej. – Studenci mogą zobaczyć, jakie zadania i obowiązki ciążą na administracji samorządowej w kwestii bezpieczeństwa  oraz na czym będzie polegać ich praca, jeśli po ukończeniu studiów podejmą pracę w administracji m.in. w wydziałach zarządzania kryzysowego – tłumaczył wykładowca AZ.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele wydziałów zarządzania kryzysowego urzędów gmin, starostw oraz urzędów miast z Zamojszczyzny oraz włodarze tych samorządów, w tym m.in. Stanisław Grześko, starosta zamojski. Prelegentami seminarium byli przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Grzegorz Wiński i Andrzej Tomasiak.

W prawodawstwie polskim muszą nastąpić zmiany. Są one spowodowane działaniami hybrydowymi na granicy z Białorusią oraz sytuacją na Ukrainie. Zmiany te dotyczyć będą szeroko pojętej ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego i stopni gotowości państwa na różne sytuacje i zagrożenia. Zmiany te są aktualnie procedowane w Sejmie, dlatego nie wiemy, jak będzie ich ostateczna forma. Obecny projekt zakłada reformę systemu zarządzania kryzysowego, aby był on kompatybilny i dostosowany do współczesnych wymogów szybkiego reagowania – mówił Grzegorz Wiński, kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie.

Seminarium „Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnego środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do bieżących zagrożeń” odbyło się 6 czerwca br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ przy ul. Zamoyskiego 64. Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Zamojskiej.