„Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”

„Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”

2 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyła się konferencja pt. „Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”.

Wydarzenie rozpoczęło się rozstrzygnięciem konkursu pt. „Nie bądź obojętny, reaguj na przemoc”, w którym laureatami zostali: miejsce I – Martyna Mazurek, miejsce II – Martyna Pakuła, miejsce III – Karolina Gałecka. Następnie odbył się wykład pt. „Strategie przeciwdziałania przemocy o naukowo potwierdzonej skuteczności” Ireneusza Siudema – doktora psychologii, psychoterapeuty – naukowca, współtwórcy środowiskowej koncepcji profilaktyki uzależnień, autora ponad 60 publikacji naukowych, licznych programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, w tym uzależnieniom, narkomanii i przemocy, twórcy opracowań zawierających psychologiczną analizę współczesnych zjawisk społecznych oraz zagadnienia psychoprofilaktyki, promocji zdrowia psychicznego i pomocy psychologicznej.

Organizatorem wydarzenia, które zrealizowane zostało w związku z ,,Powiatowym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Zamojskim na lata 2022-2025” były Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu wraz z Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie. Całość odbyła się pod Patronatem Honorowym Starosty Zamojskiego Stanisława Grześko.

Źródło: Powiat Zamojski