Studenckie wędrówki kajakowe

Studenckie wędrówki kajakowe

W dniach 12-14 czerwca 2023 r. studenci i studentki II roku kierunku turystyka i rekreacja Akademii Zamojskiej uczestniczyli w obozie wędrownym kajakowym na szlakach rzeki Tanew.

Program obejmował doskonalenie umiejętności pływania kajakiem na odcinakach Osuchy-Pisklaki-Stare Króle-Wólka Biska oraz nabycie doświadczenia w organizacji spływów kajakowych. Obok umiejętności praktycznych grupa poznała historyczne miejsce partyzanckiej Bitwy pod Osuchami z czasów II Wojny Światowej, potencjał turystyczny obszaru rzeki Tanew oraz okoliczną przyrodę z jej bogactwem fauny i flory. Po intensywnych zajęciach studenci spędzali wieczory przy ognisku z gitarą i śpiewem.