O dobrych praktykach w przedsiębiorstwie

O dobrych praktykach w przedsiębiorstwie

„Przedsiębiorstwo – dobre praktyki” – to temat konferencji studenckiej  zorganizowanej przez Zakład Finansów i Rachunkowości Akademii Zamojskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości AZ.

– Chcemy opowiedzieć, czym dzisiaj jest szeroko pojmowane przedsiębiorstwo, a także jakie możliwości otworzenia własnej działalności gospodarczej mają absolwenci kierunku finanse i rachunkowość, jakie wymagania muszą spełnić i jakie formalności załatwić w urzędach – powiedziała dr Elżbieta Dziura z Zakładu Finansów i Rachunkowości AZ, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości.  Podczas konferencji referaty zaprezentowali członkowie Koła. Ich tematyka dotyczyła najważniejszych elementów działalności gospodarczej i jej rodzajów, form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej. Ponadto podjęto również kwestie statystyki rejestracji firm w różnych formach na terenie województwa lubelskiego oraz utrzymania tych firm na rynku. Analizie poddano okres od 2020 roku do pierwszego kwartału 2023 roku.

Wystąpienia zaprezentowały:

Laura Haniewska „Przedsiębiorczość – top ważniejszych decyzji biznesowych”, Jolanta Wilczopolska  “Rodzaje przedsiębiorstw – ujęcie statystyczne (ilościowe)”,  Klaudia Semenowicz „Formy organizacyjno-prawne prowadzenia biznesu”, Agata Bukszyńska „Bezrobocie – przyczyny i skutki. Alternatywa dla bezrobocia!”,  Julia Grabarz  „Jak inflacja wpływa na przedsiębiorstwa?”.

Ponadto  referat analizujący dorobek polskiego ekonomisty, Władysława Grabskiego zaprezentował dr Dariusz Wojnarski.

Systemowe rozwiązania o charakterze pieniężnym i fiskalnym autorstwa Grabskiego są uniwersalnym źródłem inspiracji dla czasów dzisiejszych, albowiem dostrzegamy szereg analogii, zbliżonych warunkach i kontekstów.  Wielokrotny minister skarbu w II RP  wychodził od stwierdzeń teoretycznych i przechodził do praktyki ekonomicznej, robił to w sposób planowy, nowatorski, a przy tym zgodny z prawem i obowiązującymi normami etycznymi.– mówił dr Dariusz Wojnarski.

Studencka konferencja „Przedsiębiorstwo – dobre praktyki” odbyła się 14 czerwca br. w auli Instytutu Społeczno-Ekonomicznego AZ.