Dołącz do Akademii Zamojskiej – zarejestruj się już dziś!

Dołącz do Akademii Zamojskiej – zarejestruj się już dziś!

Bezpłatne studia blisko domu, bogata oferta stypendialna, zajęcia z profesjonalistami i ekspertami w swoich dziedzinach – to tylko niektóre z atutów i korzyści, jakie niosą za sobą studia w Akademii Zamojskiej. Uczelnia uruchomiła już internetową rejestrację na studia!

Ciekawe

Jako jedna z nielicznych uczelni w naszym regionie AZ posiada w swojej ofercie jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo. Ponadto Akademia Zamojska proponuje podjęcie 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, finanse i rachunkowość, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, turystyka i rekreacja. AZ zachęca także do podjęcia 3,5-letnich studiów inżynierskich na kierunkach logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Akademia w swojej ofercie posiada również studia magisterskie (II stopnia) na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, finanse i rachunkowość, pedagogika, pielęgniarstwo, położnictwo, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze.

Uczelnia chce również uruchomić studia magisterskie na kierunku fizjoterapia oraz studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne. W obu przypadkach AZ oczekuje na decyzję MEiN. Ponadto dla osób, które chciałyby uzupełnić już zdobytą wiedzę, planują zmianę profilu zawodowego, bądź przekwalifikowanie się Akademia Zamojska ma w swojej ofercie ponad 30 kierunków studiów podyplomowych. 

Opłacalne

Studia stacjonarne (dzienne) studia, które proponuje AZ są bezpłatne. Poza tym studia blisko domu zmniejszają, albo całkowicie redukują koszty utrzymania i dojazdu, niż miałoby to miejsce w przypadku uczelni w innych miastach oddalonych od domu o kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów. Ponadto Akademia oferuje atrakcyjny system stypendialny. Studenci mogą starać się o stypendium socjalne, stypendium rektora za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi losowe. W zależności od dochodów na osobę w rodzinie studenta oraz jego osiągnięć w nauce lub sukcesów sportowych student przy zsumowaniu stypendium socjalnego i naukowego może liczyć na sumę od 1800 do 2400 złotych miesięcznie!

Ponadto AZ dysponuje Domem Studenta przy ul. Sienkiewicza 10. Położony jest on zaledwie 300 metrów od Starego Miasta. Studenci  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o częściowe  lub całkowite zwolnienie z opłaty za miejsce w domu studenta. 

Praktyczne

Akademia Zamojska daje szansę zdobycia nie tylko wiedzy, ale również praktycznych umiejętności, kształcąc zgodnie z oczekiwaniami pracodawców z regionu i całej Polski. Akademia prowadzi studia na kierunkach o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowę zajęć ze studentami stanowią zajęcia prowadzone przez praktyków, w zakładach pracy lub laboratoriach posiadających stanowiska odpowiadające charakterowi wykonywanej pracy.

AZ może pochwalić się również bogatymi laboratoriami przeznaczonymi do zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów. Z myślą o  praktycznym przygotowaniu przyszłych inżynierów logistyki oraz mechaniki i budowy maszyn, przy ul. Szczebrzeskiej 31 w Zamościu funkcjonuje Centrum Badan i Transferu Technologii AZ. Wyposażone jest ono w maszyny takie jak: obrabiarki sterowane numerycznie, w tym frezarka pięcioosiowa, a także wycinarka wodna i plazmowa, maszyny do wytwarzania tworzyw sztucznych, sprzęt do diagnostyki samochodowej.

Z kolei studenci pielęgniarstwa odbywają zajęcia w nowoczesnych laboratoriach symulacyjnych, odzwierciedlających warunki rzeczywiste szpitali, jakie znajdują się w Centrum Symulacji Medycznych. Centrum  jest kompleksowo wyposażone w sale do nabywania umiejętności praktycznych wiernie odzwierciedlających pomieszczenia szpitalne tj.: salę intensywnej terapii, salę ALS (Advanced Life Support) i BLS (Basic Life Support), SOR, czy salę umiejętności technicznych oraz umiejętności pielęgniarskich i położniczych. Budynek został dostosowany tak, aby studenci mogli w sposób zbliżony do warunków klinicznych przeprowadzać symulowane akcje ratunkowe w różnych warunkach, przy udziale fantomów i pacjentów symulowanych. Akademia Zamojska posiada również profesjonalne laboratoria językowe, pracownie informatyczne, a także specjalistyczną pracownię bezpieczeństwa narodowego wyposażoną w strzelnicę laserową.

Więcej informacji o kierunkach kształcenia oraz wydarzeniach mających miejsce w Akademii Zamojskiej dowiecie się ze strony internetowej: www.akademiazamojska.edu.pl oraz z profilu AZ na Facebooku: www.facebook.com/akademiazamojska