Dr Jacek Feduszka o Janie Zamoyskim

Dr Jacek Feduszka o Janie Zamoyskim

„Jan Zamoyski (1542-1605) Kanclerz i Hetman Wielki Koronny” to tytuł książki, której autorem jest dr Jacka Feduszka, wykładowca Akademii Zamojskiej na kierunku rynek sztuki i zarządzania w kulturze, starszy kustosz Muzeum Zamojskiego.

Książka to nowość na rynku wydawniczym. Publikacja liczy 104 strony, na których dr Jacek Feduszka podjął temat życia i działalności politycznej, militarnej oraz społecznej kanclerza i hetmana wielkiego Jana Zamoyskiego – założyciela Zamościa oraz Akademii Zamojskiej.

„Osobowość Jana Zamoyskiego, jego rozległe talenty i zainteresowania, mecenat i fundacje z jego nadania, niejednokrotnie już opisywane i wnikliwie analizowane pozostawiają w dalszym ciągu szerokie pole do interpretacji i nowego spojrzenia. To samo odnosi się do szerokiego kontekstu działań politycznych i wojskowych kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Realizowana przez Zamoyskiego linia polityczna zmierzająca do wzmocnienia państwa poprzez racjonalne działania i aktywność na arenie międzynarodowej, ugruntowanie prawno-państwowych podstaw funkcjonowania Rzeczypospolitej ze wzmocnieniem władzy królewskiej, realizowana była także po jego śmierci przez współpracowników, a także wychowanków Zamoyskiego w formie funkcjonującego po jego śmierci stronnictwa.” – czytamy we wstępnie książki dra Jacka Feduszka.

Publikację można nabyć online.

Z kolei więcej o kierunku rynek sztuki i zarządzanie w kulturze, na którym wykłada dr Jacek Feduszka dowiecie się ze strony internetowej Akademii Zamojskiej.