Pożegnanie Zastępcy Dowódcy 2LBOT

Pożegnanie Zastępcy Dowódcy 2LBOT

4 sierpnia 2023 r. na placu apelowym na terenie koszar przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie ppłk. Sławomira Miazgi –  Zastępcy Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Uroczystość licznie zgromadziła żołnierzy i pracowników 2LBOT. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, dowódców jednostek wojskowych, przedstawicieli służb mundurowych oraz lokalnych instytucji współpracujących i wspierających żołnierzy.

Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej  płk Zbigniew Krzyszczuk wręczając  pamiątkowy ryngraf podziękował ppłk. Sławomirowi Miazdze za wieloletnią służbę w 2 LBOT, życząc pomyślności oraz licznych sukcesów służbowych.

Podpułkownik Sławomir Miazga podziękował za bardzo dobrą współpracę swoim przełożonym, środowisku wojskowemu, władzom państwowym i samorządowi lubelskiemu,  podwładnym
i współpracownikom. – Służba w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej  była dla mnie zaszczytem, czasem niesamowitych doświadczeń i wspaniałych wspomnień. Najważniejszym dla mnie aspektem, był fakt, że wspólnie tworząc i służąc w nowym rodzaju sił zbrojnych byliśmy świadkami wyjścia wojska do społeczeństwa, zarówno w wymiarze szkoleniowym jak i działań kryzysowych. Mogliśmy być bliżej ludzi, z czego jestem najbardziej dumy (…) Dzięki obecnym tu dowódcom, ale przede wszystkim, dzięki Wam żołnierze i pracownicy, mogliśmy realizować zadania na tak wysokim poziomie. Dziękuję. – powiedział ppłk Miazga.

W imieniu własnym, marszałka województwa lubelskiego oraz prezydenta miasta Lublin głos zabrał wojewoda lubelski Lech Sprawka – Przy wielu różnych okazjach wspominam ile zawdzięczam, na poziomie przedstawiciela administracji rządowej w województwie, Wojskom Obrony Terytorialnej, na 2 LBOT zawsze można było liczyć. (…). Następnie zwracając się do ppłk. Sławomira Miazgi wojewoda powiedział – Panie pułkowniku wielkie, serdeczne podziękowania. Chociaż to pożegnanie oznacza równocześnie awans (…).Życzę Panie Pułkowniku dobrej, dalszej współpracy i dalszych awansów służbowych.

Ppłk Sławomir Miazga związany był z 2 Lubelską Brygadą OT od dnia 8 maja 2017 roku, kiedy został wyznaczony na pierwszego dowódcę 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty. Następnie pełnił służbę na stanowiskach: Szef Sztabu Brygady oraz Zastępca Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT