O ilustracji w BWA. Galeria zyskała ministerialne dofinansowanie do projektów

O ilustracji w BWA. Galeria zyskała ministerialne dofinansowanie do projektów

„Polska Ilustracja z kolekcji BWA Galerii Zamojskiej” oraz „Multimedia dla ilustracji. Program Edukacyjny”  to projekty złożone przez Biuro Wystaw Artystycznych Galerię Zamojską, które uzyskały dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Polska Ilustracja z kolekcji BWA Galerii Zamojskiej” ma na celu zaprezentowanie bogatej i różnorodnej tradycji polskiej ilustracji. Wystawa będzie przekrojowym pokazem twórczości ilustracji ostatnich 50 lat. Znajdzie się na niej starannie dobrany wybór 150 ilustracji, ukazujących talent i kreatywność polskich artystów działających w tej dziedzinie. Od ilustracji do książek dla dzieci do tematów dla dorosłego odbiorcy. Wystawa jak i katalog będzie zgłębiać różne gatunki i style polskiej ilustracji. Towarzyszący album wzmocni wrażenia, oraz pozwoli zwiedzającym zabrać do domu fragment wystawy. Zawierający 150 najpiękniejszych ilustracji album posłuży jako wizualna skarbnica, dając odbiorcom wgląd w świat polskiej ilustracji oraz bogatą kolekcję jaką posiada BWA-GZ
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

„Multimedia dla ilustracji. Program Edukacyjny” – to kolejny projekt BWA – Galerii Zamojskiej dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Edukacja artystyczna. Projekt zakłada szeroko pojętą edukację uczniów i studentów uczelni artystycznych w zakresie ilustracji.
Punktem kulminacyjnym projektu będzie ” Festiwal Ilustracji Polskiej” w przestrzeniach zamojskiej starówki w październiku i listopadzie b.r.
Projekt „Multimedia dla ilustracji”, zainicjowany przez BWA – Galerię Zamojską we współpracy z Instytutem Sztuki Mediów im. Prof. Ryszarda Winiarskiego w ASP w Warszawie jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kompleksowy program edukacyjny w zakresie ilustracji skierowany jest dla uczniów, studentów oraz absolwentów szkół artystycznych. Inicjatywa ta uznaje znaczenie wspierania talentów artystycznych i pielęgnowania potencjału twórczego młodych osób. Projekt obejmuje szeroki wachlarz działań mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności początkujących ilustratorów. Warsztaty, seminaria i wykłady prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów pozwolą uczestnikom zapoznać się z różnymi technikami, stylami i trendami w dziedzinie ilustracji. Te interaktywne sesje zachęcą uczniów do eksperymentowania z różnymi nowoczesnymi technikami i wyeksportowania ich do artystycznej wersji cyfrowej. Tradycyjne ilustracje posłużą do stworzenia animowanych opowieści.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fot. Janusz Zimon, BWA Galeria Zamojska