Nawet 2400 zł dla studenta Akademii Zamojskiej

Nawet 2400 zł dla studenta Akademii Zamojskiej

Studia w Akademii Zamojskiej to nie tylko pewny zysk wiedzy i solidnego, praktycznego wykształcenia, ale również szansa na uzyskanie w trakcie studiów  wsparcia w kwocie 2400 zł miesięcznie. Jest to możliwe dzięki szerokiemu wachlarzowi pomocy socjalnej, oferowanej przez uczelnię, z której można korzystać już od pierwszego roku studiów.

Bezpłatne studia i akademik za „złotówkę” 

Studia stacjonarne w AZ są całkowicie bezpłatne. Ponadto Akademia Zamojska daje możliwość  zdobycia wyższego wykształcenia bez konieczności opuszczania rodzinnego miasta i regionu.  Zmniejsza to znacząco koszty utrzymania, bowiem stancja w Zamościu kosztuje zdecydowanie mniej  niż w większych miastach.

AZ dysponuje Domem Studenta przy ul. Sienkiewicza 10. Położony jest on zaledwie 300 metrów od Starego Miasta oraz 120 m od budynku dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia studentów kierunków tj. prawo, pedagogika, rynek sztuki i zarządzanie w kulturze czy filologia angielska. Akademik podzielono na segmenty mieszkalne (3-4 pokoje) z łazienką. Ponadto studenci mają do dyspozycji kuchnię, pralnię, bezpłatny Internet i pokój cichej nauki. Koszt pobytu w akademiku Akademii Zamojskiej to jedynie 300 zł miesięcznie.  Zdecydowanie mniejsza i bardziej atrakcyjna cena dla studenckiej kieszeni niż w dużych miastach.

To nie wszystko. Władze uczelni wzięły pod uwagę rosnącą inflację oraz drenaż portfeli studentów i ich rodzin poprzez wzrost cen. Dlatego dokonano zmiany w regulaminie opłat i studenci AZ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli starać się o częściowe  lub całkowite zwolnienie z opłaty za miejsce w domu studenta.  Oznacza to, że miesięczna opłata za pobyt w akademiku może zostać obniżona  lub student może zostać z tej opłaty  zwolniony. Osoby w trudnej sytuacji materialnej, które chciałyby skorzystać z tej opcji, powinny tylko złożyć stosowny wniosek do rektora.

Stypendium jak pensja 

Skoro już mowa o kwestiach finansowych, to Akademia Zamojska ma szeroki wachlarz propozycji, które pomogą sfinansować pobyt na studiach. Warto podkreślić, że student może otrzymać – przy uzyskaniu jednocześnie stypendium socjalnego i stypendium rektora za wyniki w nauce –  od 1800 do nawet 2400 złotych miesięcznie. 

Akademia Zamojska jest miejscem, w którym studenci mogą rozwijać swoje pasje i talenty, bez obaw o kwestie socjalne. W AZ panuje przyjazny klimat dla studenta, w którym może on w pełni  korzystać z atutów życia studenckiego – mówi rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ.

Przypomnijmy, że studenci mogą liczyć na stypendium socjalne, stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne a także stypendium dla studentów niepełnosprawnych, czy też zapomogi. Warto zaznaczyć, że od stycznia 2023 r. wzrósł próg dochodu na osobę w rodzinie studenta, który stara się o stypendium socjalne. Wynosi on aktualnie 1294,4 zł netto na osobę. Dzięki temu jeszcze więcej osób może skorzystać ze wsparcia w postaci stypendium socjalnego.

Studia, praca, rodzina 

Warto również podkreślić , że AZ ułatwia studentom łączenie studiów z pracą zawodową oraz życiem rodzinnym. Dziś coraz więcej osób, które są już aktywne zawodowo lub założyły  swoje rodziny  chce rozpocząć studia lub zdobyć nowe kwalifikacje. Akademia Zamojska umożliwia połączenie studiów z innymi obowiązkami za pomocą Indywidualnej Organizacji Studiów, dzięki której studenci pracujący mogą pogodzić zajęcia w Uczelni i egzaminy oraz zaliczenia z pracą zawodową, sprawami rodzinnymi czy  też profesjonalnym uprawianiem sportu.