Żołnierze 2 LBOT doskonalą umiejętności bojowe na szkoleniu zintegrowanym

Żołnierze 2 LBOT doskonalą umiejętności bojowe na szkoleniu zintegrowanym

Dobiega końca ostatnia w tym roku letnia tura szkolenia zintegrowanego żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT. Na obiektach wojskowych oraz w swoich stałych rejonach odpowiedzialności ćwiczy blisko 300 terytorialsów z Lublina i Zamościa.

Głównym założeniem programowym poligonu jest doskonalenie zdolności bojowych żołnierzy 2 LBOT. Podczas czternastodniowego zgrupowania, żołnierze z 21 lubelskiego batalionu lekkiej piechoty oraz 25 zamojskiego batalionu lekkiej piechoty ćwiczą w oparciu o wojskową infrastrukturę szkoleniową oraz w swoich stałych rejonach odpowiedzialności, czyli w powiatach lubelskim i zamojskim. Żołnierzy można spotkać w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w gminach: Zamość, Nielisz, Miączyn, Grabowiec, Jastków, Wojciechów, Bełżyce, Strzyżewice, Bychawa, Jabłonna i Głusk.

Poligon to czas intensywnej nauki, wyrównywania poziomu wyszkolenia oraz doskonalenia indywidualnych umiejętności bojowych w ramach funkcji, jakie pełnią żołnierze w pododdziałach. Swoje kompetencje doskonalą, m.in. saperzy, łącznościowcy i ratownicy pola walki. Dużą cześć szkolenia zajmują zajęcia strzeleckie. Żołnierze przeszli także ćwiczenia z prowadzenia działań taktycznych w obszarze skażonym. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie współdziałania i synchronizację, aby żołnierze potrafili ze sobą efektywniej współdziałać w warunkach bojowych.

Szkolenia zgrywające, czyli tzw. poligony, obok podstawowych, wyrównawczych oraz rotacyjnych, są jedną z form szkoleń, w jakich uczestniczą żołnierze terytorialnej służby wojskowej. To intensywne ćwiczenia, prowadzone w dzień i w nocy, bez względu na warunki atmosferyczne, wymagające od żołnierzy dobrego przygotowania kondycyjnego, które zakończone jest oceną poziomu stopnia wyszkolenia. Każdy żołnierz WOT zobligowany jest raz w roku odbyć tego typu szkolenie.

Kolejne zgrupowanie poligonowe w 2 LBOT odbędzie się już w październiku br. Tym razem szkolić będą się terytorialsi z Dęblina oraz Białej Podlaskiej.

Osoby zainteresowane zdobyciem cennych umiejętności wojskowych zapraszamy w szeregi 2 Lubelskiej Brygady OT. Wnioski o powołanie do służby można składać w Wojskowych Centrach Rekrutacji lub u rekruterów 2 LBOT – kontakty do nich dostępne są na stronie: https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl/

kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT