Nowe połączenie drogi Cześniki – Wolica Śniatycka

Nowe połączenie drogi Cześniki – Wolica Śniatycka

W powiecie zamojskim oddano do użytku odcinek drogi powiatowej nr 3272L relacji: Karp – Cześniki – Wolica Śniatycka. Droga ta pełni ważną funkcję w sieci dróg powiatu zamojskiego, usprawnia warunki komunikacyjne mieszkańców gm. Sitno i gm. Komarów – Osada.

Ponadto, stanowi bezpośredni dojazd od drogi krajowej Nr 74 do miejsca upamiętniającego zwycięską Bitwę pod Komarowem, która przyczyniła się do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku oraz Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Gminą Sitno oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ok. 1,86 mln zł. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 3,7 mln zł.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik.