Budowa drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zakończona

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego zakończona

Kierowcy mogą już korzystać z docelowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. To pierwszy z oddanych odcinków tej trasy od Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Budowa obwodnicy rozpoczęła się wiosną 2019 r.  W trakcie jej budowy, w związku z planowaną realizacją dwujezdniowej drogi ekspresowej S17 z Piask do granicy kraju, podjęta została decyzja o dobudowaniu drugiej jezdni na długości ok. 5,4 km.  

Jesienią 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem była budowa drugiej nitki obwodnicy. Natomiast w listopadzie 2021 r. udostępniliśmy kierowcom pierwszą jezdnię (9,6 km). W rejonie dwóch węzłów (w. Tomaszów Północ i w. Tomaszów Południe) zrealizowany został docelowy, dwujezdniowy układ. 

W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane również zostały dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.  

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km. Wykonawcą jest Mota Engil Central-Europe. Wartość umowy podstawowej to ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego (dobudowa drugiej jezdni) to ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.  

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Do Wojewody Lubelskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe. Natomiast dla odcinków Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia, jeszcze w tym roku, wnioskówo ZRID.   Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km).  Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). 

Źródło: GDDKiA o/Lublin