Nowy kanclerz Akademii Zamojskiej

Nowy kanclerz Akademii Zamojskiej

Od 1 września br. funkcję kanclerza Akademii Zamojskiej objął Wojciech Adamczyk.

Wojciech Adamczyk ukończył studia na kierunku administracja w UMCS w Lublinie, a także studia podyplomowe z zarządzania projektami europejskimi (2016) oraz gospodarki łowieckiej i ochrony zwierzyny (2021). W swojej karierze pracował w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej (1986-2001),  jako kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała w Zamościu (2002-2003), dyrektor Krytej Pływalni w Zamościu (2003), a także jako kierownik i następnie dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu (2003 – 2017). Pracował także jako specjalista ds. promocji i rozwoju Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (2018). Ponadto Wojciech Adamczyk od 2018 r. jest Łowczym Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego, do którego należy od 1993 r. Od lutego 2023 r. jest prezesem Fundacji Rozwoju Akademii Zamojskiej.

1 września 2023 r. rektor Akademii Zamojskiej dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ powołał Wojciecha Adamczyka na stanowisko kanclerza Uczelni.