Akademia Zamojska gościła polonijnych harcerzy ZHR

Akademia Zamojska gościła polonijnych harcerzy ZHR

W dniach 23-27 sierpnia 2023 r. Akademia Zamojska gościła polonijnych harcerzy Związku Harcerzy Rzeczypospolitej. Przedsięwzięcie było częścią programu pt. „Kresy. Szkoła języka i kultury polskiej” i zostało dofinansowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

24 sierpnia harcerze zwiedzali z zamojskim przewodnikiem Ryszardem Waluchem Zamość. Młodzież mogła zobaczyć stare miasto i jego najważniejsze zabytki, takie jak: Rynek Wielki z Ratuszem i kamienicami ormiańskimi, Rynek Solny i Wodny, fortyfikacje i bramy miejskie, park miejski, gmach dawnej Akademii Zamojskiej, Katedrę, Kościół Franciszkanów, Bastion VII wraz z trasą podziemną i Rotundę zamojską.

Następnie odbyły się dwa wykłady.  Pierwszy poprowadziła Dominika Lipska wystąpieniem  pt.  „O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej”. Ciekawe historie o rodzie Zamoyskich zakończyła pokazem wystawy pt. „440 lat zamojskiej mody”, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Następnie wykład pt. „ Zamość – miasto wielu kultur” wygłosił dr Piotr Kondraciuk, kierownik Zakładu Rynek Sztuki i Zarządzanie w Kulturze Akademii Zamojskiej.  Przedstawił on wielokulturowość miasta Zamość i w jaki sposób można ją dostrzec w znakomitych zabytkach.

25 sierpnia młoda Polonia uczestniczyła w kursie pierwszej pomocy, prowadzonym przez ratownika Piotra Łozę. Harcerze aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ćwicząc i wykonując zadania pod okiem instruktora na manekinach oraz sobie nawzajem. Po szkoleniu udali się na zwiedzanie Lublina.

W sobotę 26 sierpnia Akademia Zamojska zorganizowała wyjazd do Zwierzyńca. Razem z Wojciechem Adamczykiem odwiedzili Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Zwierzyńcu na jego zwiedzanie. Następnie wyruszyli do stawów Echo skąd pieszo udali się na Bukową Górę. Następnie doszli do Soch, poznając po drodze tragiczną historię tej miejscowości. Z Soch meleksami harcerze dostali się na Floriankę, gdzie zwiedzili izbę leśną, hodowle koni, owiec i arboretum. Po tych atrakcjach zorganizowano ognisko.

Celem przedsięwzięcia były: popularyzacja języka polskiego w środowiskach młodzieży polonijnej; popularyzacja kultury i tradycji polskiej w środowiskach młodzieży polonijnej; popularyzacja informacji o nowoczesnej i innowacyjnej Polsce i  popularyzacja metody harcerskiej w środowiskach młodzieży polonijnej jako metody kształtującej kompetencje niezbędne na nowoczesnym rynku pracy. Grupa liczyła 22 harcerzy w wieku od 16-19 lat, pochodzących z Litwy, Łotwy i Ukrainy.