Dobiegają końca prace przy rewitalizacji Akademii Zamojskiej

Dobiegają końca prace przy rewitalizacji Akademii Zamojskiej

Budynek historycznej Akademii Zamojskiej odzyskuje dawny blask. Dobiegają końca prace rewitalizacyjne obiektu.

Roboty budowlane zakładały przywrócenie XVIII-wiecznej formy budynku. Prace przy elewacjach zewnętrznych oraz od strony dziedzińca są na zaawansowanym etapie. Obecnie odtwarzane są polichromie w kolorystyce z 2 poł. XVIII w., która została odkryta już na przełomie lat 60. i 70. XX w. podczas badań kierowanych przez prof. Wiktora Zina. Nad całością budynku góruje dach mansardowy z lukarnami, pokryty dachówką ceramiczną – karpiówką w kolorze ceglastym. Na dziedzińcu zostały usunięte wtórne przemurowania arkad i zamontowane przeszklenia, które jednocześnie doświetlają wnętrza korytarzy oraz umożliwiają ekspozycję widokową na teren dziedzińca.

Trwają prace przy portalu zachodnim akademii. Na podstawne dokumentacji z wspomnianych już badań przypuszczano, iż w polu tympanonu może znajdować się malowidło z przedstawieniem Św. Jana Kantego. W trakcie badań została odkryta w tympanonie portalu polichromia z pocz. XIX w. przedstawiająca orła białego na czerwonym tle z czasów Księstwa Warszawskiego, pod którą znajdowało się starsze malowidło z przedstawieniem postaci. Dokonano transferu wtórnej polichromii w celu ekspozycji pierwotnego przestawienia. Zdjęte malowidło z orłem będzie eksponowane w gablocie muzeum planowanego w pomieszczeniach parteru akademii. Portal otrzyma oprawę architektoniczną, uwzględniającą odkrytą polichromię figuralną według zatwierdzonego projektu.

Również we wnętrzach akademii prace zbliżają się do zakończenia. Na korytarzach parteru zostały odtworzone głowice filarów arkadowych według zachowanych reliktów. Wykonano i zamontowano stolarkę okienną oraz ślusarkę przegród. Kończą się także prace przy układaniu posadzek ceramicznych oraz parkietów w części pomieszczeń. Na ukończeniu są też prace w trzech pomieszczeniach parteru przeznaczonych na sale muzealne. W Sali W005 zostały wyeksponowane iluzjonistyczne malowidła przedstawiające elementy architektoniczne, które płynnie przechodzą w pełnoplastyczne pilastry, z odtworzonymi impostami na podstawie szczątkowo zachowanych śladów w narożniku sali. Planowana ekspozycja muzealna ma na celu ukazanie dziejów Akademii Zamojskiej oraz drukarni akademickiej. Trwają prace nad aranżacją i wyposażeniem wystawy stałej, według zaakceptowanego opracowania, które uwzględnia zabytkową przestrzeń i nie koliduje z eksponowaniem jej.

Zostały też zakończone prace nad konserwacją XX-wiecznej polichromii zachowanej na I piętrze, którą zdecydowano zachować ze względu na dobry stan zachowania i walory estetyczne. Już niedługo do budynku akademii powróci I Liceum Ogólnokształcące, które mieściło się w gmachu Akademii przed rozpoczęciem prac. Rekonstrukcja dachu mansardowego umożliwiła uzyskanie dodatkowej przestrzeni użytkowej. Pomieszczenia poddasza zostały przeznaczone na funkcje kulturalne oraz zaplecze techniczne. Znajdzie się tam m.in. Zamojska Akademia Kultury, sala kinowa, centrum ilustracji, czy kawiarnia.

Źródło i fot. Facebook/Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków