Zamojski PUP nagrodzony

Zamojski PUP nagrodzony

Już po raz piąty Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu otrzymał certyfikat „PRZYJAZNY URZĄD”, który przyznaje Kapituła złożona z ekspertów specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością.

Konkurs organizuje Quality Institut Sp. z o. o. Sp. k. w Katowicach, zaś w jury zasiadają m. in. naukowcy pracujący w różnych ośrodkach akademickich. Kapituła wybiera i nagradza urzędy cechujące się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem, nowoczesnym podejściem do zarządzania, uczciwością i rzetelnością w działaniu oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

PUP w Zamościu otrzymał też wyróżnienie nadzwyczajne “Wzorowa Jakość” przyznawane uczestnikom konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w danej edycji oraz legitymują się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie objętej procedurą oceny.

Nagrody odebrał dyrektor PUP w Zamościu Marian Hawrylak, podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 5 września 2023r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Dyrektorowi towarzyszyły Edyta Zielińska – kierownik Działu Przedsiębiorczości i Rozwoju Zawodowego oraz Monika Małysz – kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego.

Źródło: Facebook/PUP w Zamościu